Vision - Mission - Værdier

Vision
Vi vil gøre helhedsorienteret risikostyring til en naturlig del af virksomhedens prioritering.  

Mission
Willis Towers Watson leverer proaktiv risikorådgivning, der skaber trygge rammer for dansk erhvervsliv. Vi tilbyder et uvildigt og helhedsorienteret syn på risici med udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dens medarbejdere. Vi skaber sammenhængende forsikrings- og pensionsløsninger, så virksomheden forebygger tab, får de bedste forudsætninger for vækst og kommer til at stå stærkere i konkurrencen om de største talenter.

Værdier
Willis Towers Watson har fem centrale værdier, som afspejler kulturen i vores virksomhed:

  • Client Focus

  • Teamwork

  • Integrity

  • Respect

  • Excellence