Trusted Advisor

Hos Willis Towers Watson går metoder til forebyggelse, reduktion og styring af risici – både menneskelige og materielle – hånd i hånd med traditionelle forsikringsløsninger.

I mere end 25 år har vi udviklet pensions- og skadesforsikringsløsninger til brug for dansk erhvervsliv samt offentlige og kommunale institutioner, og med en markedsandel på 39,6 % spiller vi naturligvis en central rolle i markedet.

Udover at have ambitioner om konstant at tænke nyt til gavn for vores kunder, så føler vi os også forpligtet af vores størrelse. Vi har aktivt valgt at gå forrest – og vi investerer dagligt i udviklingen af nye metoder, ydelser og løsninger. Vores omdrejningspunkt er loyalitet, proaktivitet og balance – forenet med unikke kompetencer og entusiasme.

Mere konkret skyldes vores succes evnen til at analysere vores kunders risici korrekt, forstå deres behov og situation - og efterfølgende at foreslå de helt rigtige løsninger til den fremtidige risikostyring og -ledelse.

Hos os har kunderne én portal til alle vores kompetencer – en Client Advocate ®. Kontakt os uforpligtende og hør meget mere om os og vores unikke, helhedsorienterede Trusted Advisor-koncept.

Godkendt af Finanstilsynet
Forsikringsmæglerne i Willis Towers Watson er godkendt af Finanstilsynet på baggrund af deres faglige og praktiske kvalifikationer, som det er beskrevet i lov om forsikringsformidling. Godkendelsen giver vores kunder sikkerhed for, at vi lever op til lovens krav om ekspertise, rådgivningsansvar og økonomisk soliditet.

Se Finanstilsynes hjemmeside

Medlem af Forsikringsmæglerforeningen
Via medlemskabet af Forsikringsmæglerforeningen (FMF) har Willis Towers Watson forpligtet sig til at følge organisationens sæt af etiske regler, der skal sikre, at der udvises en adfærd, der følger god forsikringsmæglerskik, og at der ikke under nogen forhold kan sættes spørgsmålstegn ved vores uvildighed.

Se FMF's etiske regler

Underlagt SOX
Willis Towers Watson er noteret på New York Stock Exchange og er derfor underlagt Sarbanes-Oxleys skærpede regler og retningslinjer for håndtering af klientmidler og opbevaring af kundedata. Det giver blandt andet vores kunder sikkerhed for, at de personfølsomme oplysninger, som vi ligger inde med, bliver behandlet og opbevaret korrekt. 

Sarbanes-Oxley