Willis Towers Watsons organisation

Willis Towers Watsons to forretningsområder Risk Solutions og Commercial sikrer optimal service gennem veludviklede kompetencer og en kundefokuseret serviceorganisation.

Overordnet er organisationen opbygget, som beskrevet nedenfor:


Willis Towers Watsons kompetenceområder:

Corporate Risk & Broking
Willis Towers Watson rådgiver og udvikler løsninger inden for risikostyring. Rådgivningen på ledelsesniveau om forretningsmæssige risici og løsningerne til den daglige risikostyring dækker alle brancher - fra tung industri til mindre servicevirksomheder.

Læs mere

Human Capital & Benefits
Willis Towers Watson tilbyder specialiseret rådgivning inden for bl.a. pension, sundhed, forebyggelse, genoptræning, seniorordninger, uarbejdsdygtigheds- og arbejdsskadeforsikringer.

Læs mere


Client Advocate®
Hos Willis Towers Watson er en Client Advocate en seniorressource, der har særlig indsigt i vores største kunders problemstillinger og ikke mindst i den pulje af ressourcer, som vi har til rådighed. En Client Advocate vil i forhold til vores største kunder:

  • Sikre, at de løsninger og den service, som vi leverer, ikke blot opfylder, men gerne overgår kundens forventninger.
  • Have indgående viden om kundens virksomhed.
  • Vedvarende fokus på løsninger, der tilfører kunden yderligere værdi.
  • Være vidende om de globale ressourcer og kundens specifikke muligheder i Willis Towers Watson.
  • Kunne gennemskue høj organisatorisk kompleksitet med henblik på at levere særligt tilpassede løsninger.