Forretningsprincipper

Willis Towers Watsons virksomhedskultur er baseret på følgende principper:

 • Vores globale ressourcer og lokale serviceydelser er rettet mod forståelsen af kundens virksomhed, branche og individuelle behov. Vores anbefalinger og løsninger er altid baseret på, hvad der er i kundens interesse.

 • I samarbejdsaftalen beskriver vi det serviceniveau og den værdi, vi tilbyder, herunder vores aflønningsform.

 • Vores kunderelationer er karakteriseret ved klar, fuldstændig og oprigtig kommunikation.

 • For løbende at forbedre kvaliteten i vores service opfordrer vi vores kunder til via e-mail på dk-info@willis.com at give kommentarer, kritik eller forslag til forbedringer og indsatsområder.
   
 • For ikke at skabe tvivl om vores uvildighed, må vores medarbejdere ikke modtage gaver, rejser eller andet, der kan have karakter af en ekstrabetaling fra leverandører.

 • Vi accepterer ikke ekstra eller skjult provision fra leverandører1.

 • Vi udøver forsikringsmæglervirksomhed i henhold til vores best practices-retningslinjer, som er betegnet "Willis Towers Watsons Excellence Model".

 • Vores kunder drager fordel af vores globale viden ved, at vores internationale ressourcer stilles til rådighed lokalt med henblik på at hjælpe vores kunder til at opnå optimale løsninger.

 • Vi sikrer overholdelse af forretningsprincipperne ved en række udbyggede og interne kontroller.

1. I henhold til gældende lov om forsikringsformidling modtager forsikringsmæglere, herunder Willis Towers Watson, ikke provision i Danmark. Medmindre det er forbudt ved lov, kan vi modtage provision baseret på aftaler, der et forhandlet af firmaer, som vi efterfølgende har opkøbt, eller når vi fungerer som forsikringsformidler for et andet forsikringsselskab. Der gælder desuden andre regler udenfor Danmark. Vi kan på forespørgsel oplyse nærmere herom.