Uvildig rådgivning giver flere penge til pensionen

fredag d. 23. juni, 2017

Peter Schlütter kan se frem til en økonomisk set langt bedre pensionisttilværelse, efter at han har fået hjælp af Willis Towers Watson til at optimere sin pensionsopsparing.

Af Martin Wex

»Jeg føler virkelig, at jeg har skudt papegøjen.«

Det siger HR Advisor Peter Schlütter fra Thomas Cook Airlines Scandinavia, efter at han i foråret havde besøg af pensionsrådgiver Kenneth Ziersen fra Willis Towers Watson. Det var et møde, som primært skulle have været en gennemgang af hans nye pensionsordning, da han kun lige var tiltrådt i sit nye job, men det kom til at handle om meget mere end det.

»Kenneth nøjedes ikke med at se på min nye pensionsordning hos Thomas Cook, men foretog en grundig gennemgang af hele min opsparing gennem et langt arbejdsliv. Det var i den forbindelse, han opdagede, at mit tidligere pensionsselskab faktisk havde en stor pose penge stående med mit navn på – og at jeg havde ret til at få pengene sat ind på min pensionsopsparing,« siger Peter Schlütter.

Han havde en gammel pensionsopsparing med gennemsnitsrente stående, og opsparingen var i løbet af årene vokset til en anseelig størrelse, uden at han havde skænket den en tanke. Ved at omlægge opsparingen til markedsrente kunne han udløse den bonus, som pensionsselskaberne er villige til at betale til deres kunder for at slippe af med garantiforpligtelsen.

»Jeg havde aldrig hørt om den mulighed, så det var helt fantastisk at opdage, at jeg faktisk havde ret til at få næsten en million kroner sat ind på min pensionsopsparing. Der er kun syv år til, at jeg når folkepensionsalderen, og garantirenten ville aldrig have kunnet opveje den gevinst, der ligger i at få så mange penge sat ind på sit pensionsdepot kort før pensionsalderen. Det var en fantastisk løsning, som jeg aldrig selv ville have fået ideen til,« siger Peter Schlütter.

Pensionsrådgiver Kenneth Ziersen fra Willis Towers Watson

Overblik og uvildighed
Kenneth Ziersen er også glad for, at han kunne hjælpe. Han møder alt for ofte mennesker, der er blevet dårligt rådgivet og derfor er gået glip af hundrede tusindvis af kroner til pensionen.

»En bankrådgiver er ansat til at sælge de produkter, som banken har på hylderne, og han har derfor ikke nødvendigvis fuldt overblik over, hvad der i øvrigt er af muligheder på pensionsmarkedet. Og det samme gælder pensionsselskaberne. Det er jo en ærlig sag at ville sælge sine egne varer, men det fører desværre alt for ofte til mangelfuld rådgivning – og til løsninger, der ikke kun har kundens interesser for øje,« siger Kenneth Ziersen.

Willis Towers Watson har i mere end 30 år fungeret som mægler og uvildig rådgiver for virksomheder og medarbejdere i spørgsmål om forsikring og pension. Målet har i alle år været at sikre den enkelte medarbejder den mest fordelagtige pensionsopsparing og bedste forsikringsdækning – uden skelen til, hvem leverandøren er.

»Vi er ikke knyttet til noget pensionsselskab eller nogen investeringsforening, og derfor kan vi give en fri og uvildig rådgivning med fokus på, hvad der er bedst for medarbejderen. Vi har samtidig opbygget et indgående kendskab til pensionsmarkedet og den bagvedliggende lovgivning, så medarbejderen får fuldt overblik over, hvilke muligheder der er for at tilpasse både pensionsopsparing og forsikringsdækning til hans eller hendes specifikke situation og behov – og den risiko, som han eller hun er indstillet på at løbe. Det er en tilpasning, der i sidste ende kan få stor betydning for det liv, man kan leve som pensionist,« siger Kenneth Ziersen.

Større fleksibilitet
Peter Schlütter er i hvert fald glad for, at han tog sig tid til at mødes med Kenneth Ziersen – og ikke kun, fordi han har fået flere penge til pensionen.

»Med markedsrente har jeg fået mulighed for at flytte min pensionsordning over i min bank, hvis jeg skulle ønske det. Det ville ikke have været muligt med garantiordningen, og det kan måske give mig nogle endnu bedre vilkår på mine øvrige bankforretninger. Samlet set har det givet mig en større fleksibilitet og har åbnet op for rigtig mange nye muligheder, og derfor fortjener Kenneth også al mulig ros for den rådgivning, han har givet mig,« siger Peter Schlütter.

Kontakt Willis Towers Watson, og få mere at vide om, hvordan din virksomhed og dine medarbejdere kan få glæde af at blive vejledt af uvildige pensionsrådgivere.

martin.wex@willistowerswatson.com

___

Omvalgsbonus
Pensionsselskaberne tilbyder kunder, der har valgt gennemsnitsrente, en såkaldt 'omvalgsbonus' for at skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente. I gode år sætter pensionsselskabet penge til side for at kunne levere en positiv gennemsnitsrente i de dårlige år – og for at kunne udbetale det beløb, selskabet har lovet, når kunden vælger at gå på pension. Den reserve vil pensionsselskabet gerne sætte ind på opsparingen for at få kunden til at skifte til markedsrente, fordi det reelt set er kundens penge, og fordi pensionsselskabet dermed slipper af med forpligtelsen til at lægge penge til side.