Udsigt til flot afkast efter årets første fem måneder

torsdag d. 22. juni, 2017

Afkastet på aktiemarkedet ser meget lovende ud efter årets fem første måneder. Willis Towers Watsons opsparingschef Morten Linde Sørensen giver et øjebliksbillede af afkastsituationen og ser på selskabernes evne til at udnytte tendenserne i markedet indtil videre.

Af Tina Thykjær

2017 byder foreløbig på pæne aktiestigninger på alle markederne, og aktiekurserne har generelt været stødt stigende siden årsskiftet. Opsparingschef Morten Linde Sørensen fra Willis Towers Watson er optimistisk i forhold til udsigterne for årets afkast.

»Blandt investeringseksperterne er der generelt enighed om, at der er en positiv tendens på aktiemarkedet, og hvis det fortsætter, så kan det gå hen og blive et ganske flot år for de danske pensionsopsparere.« 

Afkast på udvalgte indeks 2017 (januar til maj)

 

Får opsparingen et boost i 2017?
Fra begyndelsen af året var der generelt en forsigtig optimisme i forhold til 2017, og foreløbig er de værste skrækscenarier for året da også udeblevet. Uroen omkring det amerikanske valg prægede slutningen af 2016, men markedet har generelt reageret positivt på valget af Donald Trump som USA’s præsident, og den udvikling er fortsat ind i 2017.

Derefter fulgte det franske valg, hvor sejren til den pro-europæiske Emmanuel Macron og hans parti La République En Marche gav mere ro på den europæiske del af markedet. At markedet ikke har reageret negativt på den politiske usikkerhed indtil nu er dog ikke en garanti for, at der ikke kommer korrektioner af afkasttallene i løbet af de kommende måneder. Morten Linde Sørensen er meget bevidst om, at der ikke skal meget til, før tallene kan ændre sig.

»Mange af de usikre faktorer som eksempelvis det franske valg er overstået, så udsigterne er egentlig fine. Der kommer dog et tysk valg i september og måske også et italiensk valg allerede i slutningen af 2017, som kan skabe lidt røre på det europæiske marked – og der er stadig hele Brexit at tage med i betragtning. Det positive indtryk er derfor med det forbehold, at meget endnu kan ske på aktie- og obligationsmarkedet i 2017.«

Pensionsselskabernes udnyttelse af de positive tendenser
For at kunne sammenligne selskabernes evne til at udnytte tendenserne på aktie- og obligationsmarkedet, er det nødvendigt at se på en investeringsprofil, hvor der er en ligelig fordeling af aktier og obligationer. Morten Linde Sørensen understreger, at der er tale om et øjebliksbillede, når vi her fem måneder inde i året ser på, hvordan selskaberne har udnyttet udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Det hurtige billede viser, at der ikke er tale om nogen stor forskel selskaberne imellem. 

»Danica og Topdanmark ligger i toppen med hver et afkast på 4,7 procent, mens Skandia ligger i bunden med 3,3 procent. Det er klart, at de 1,4 procentpoint i forskel er meget – relativt set. Når det er sagt, så hører det også med til fortællingen, at Skandia faktisk lå ganske pænt i første kvartal.«

Afkast 2017 (januar til maj) ens benchmark med 50% aktier / 50% obligationer

 

Morten Linde Sørensen lægger da også vægt på, at det er alt for tidligt at udråbe vindere og tabere, for scenariet kan nå at ændre sig mange gange endnu.

»Pensionsselskaberne afdækker den amerikanske dollar, så de ikke bliver ramt i så høj grad af en faldende dollar – og det er også det, man kan læse ud af tallene. Afvigelserne hos Skandia skyldes derfor nogle taktiske, kortsigtede beslutninger som eksempelvis en lavere afdækning af den amerikanske dollars end den, de øvrige selskaber har foretaget. Billedet kan derfor hurtigt ændre sig, og der er absolut intet, der er givet endnu.«

Lige nu giver høj aktieandel også højt afkast
I figuren herunder kan afkastet ikke sammenlignes direkte, da der er forskel på aktieandelen i de enkelte selskaber – og dermed også forskel på risikoen. Figuren viser et billede af, hvordan en opsparer med 30 år til pension har fået forvaltet sin pensionsformue i de forskellige selskaber. 

Afkast 2017 (januar til maj) - Middel risikoprofil med 30 år til pension

Se profil med 5 år til pension

Se profil med 15 år til pension

 

Nogle af selskaberne ligger med op mod 90-100 procent aktier i deres portefølje (Danica Pension, AP Pension og Topdanmark), og da det er gået væsentligt bedre på aktiemarkedet i forhold til obligationsmarkedet, kan man også se, at det er disse selskaber, der placerer sig i toppen. SEB Pension har cirka 80 procent i aktier, og derfor ligger dette selskab lidt længere nede. Det samme gør sig gældende for Nordea Liv & Pension, PFA Pension og Skandia, der alle ligger med cirka 75 procent af deres portefølje placeret i aktier, og derfor har fået et lidt mindre afkast.

»Hvis det bliver et år med et virkelig godt aktieafkast, vil Nordea Liv & Pension, PFA Pension og Skandia også få et mindre godt resultat på en middel investeringsprofil med 30 år til pension, fordi de har en mindre aktieandel. Sker der derimod noget ude i verden, der resulterer i, at aktiekurserne dykker, vil vi sandsynligvis se det modsatte billede. Men intet er som sagt afgjort endnu,« konkluderer Morten Linde Sørensen.

Hold øje med din egen risikoprofil
Det er især aktiemarkedet, der viser gode takter i øjeblikket, og et godt afkast kan komme til at betyde mange tusind kroner, når det en dag bliver tid til pensionering. Det er derfor vigtigt, at den enkelte opsparer vælger den rette risikoprofil sammen med sin pensionsrådgiver.

Hvis du er interesseret i at se dit eget personlige afkast, kan du logge dig på dit pensionsselskabs hjemmeside med dit NemID.

tina.thykjær@willistowerswatson.com