»Uden hjælp fra mæglers ingeniør havde vi ikke fået erstatning«

onsdag d. 5. september, 2018

I marts 2018 springer et vandrør på en skole i Frederikshavn Kommune. To gange afviser forsikringsselskabet at dække skaderne, men efter en ingeniør med forsikringsekspertise fra Willis Towers Watson udarbejder en rapport om sagen, får kommunen godkendt sit erstatningskrav.

Af Kristine Seest

Frederikshavn Kommune er i første omgang overbevist om, at det er en formel sag at få forsikringsdækning for de skader, et sprunget vandrør forårsager på en af kommunens skoler i marts 2018. Men en taksator fra forsikringsselskabet besøger skolen, efter skaden er sket, og giver umiddelbart herefter Frederikshavn Kommune besked om, at skaden ikke er dækningsberettiget.

»Vi blev mildest talt meget overraskede over, at forsikringsselskabet afviste at dække skaderne. Det var en kedelig oplevelse for medarbejderne i kommunens ejendomscenter, for her var man sikker på, at både isolering og placering af vandrørene var i overensstemmelse med normerne,« siger forsikrings- og risikostyringskoordinator Finn Kjærulf Vangsted fra Frederikshavn Kommune.

Begrundelsen for forsikringsselskabets afvisning er, at skaden er sket som en konsekvens af en efterisolering af loftet i tagrummet, hvor vandrøret er installeret. Forsikringsselskabet konkluderer, at efterisoleringen har medført, at klimaet i tagrummet er ændret fra at være et rum med spildvarme til at være et rum med udeklima – at der således er tale om en konstruktionsfejl, og at skaden derfor ikke er omfattet af kommunens forsikring.

»Vi ser med jævne mellemrum, at vores kunder opfatter en afgørelse fra et forsikringsselskab som endegyldig. Der kan dog være mange tekniske detaljer, der skal tages højde for, og uanset om vores kunder er i tvivl om en afgørelse eller ej, anbefaler vi altid, vi går ind i sagen, så vi kan vurdere sagen og give vores uvildige syn på den,« siger forsikringsmægler og Operations Manager Ole Breinholt fra Willis Towers Watson.

Forsikringsmægler og Operations Manager Ole Breinholt fra Willis Towers Watson

Med en skadebehandleraftale, som den Frederikshavn Kommune har med Willis Towers Watson, melder kunden alle skader til Willis Towers Watson. Ved en afvisning af dækning orienterer Willis Towers Watson kunden og går straks i dialog med forsikringsselskabet.

Dialog med de forskellige parter
Willis Towers Watson indleder i den konkrete sag en dialog med både skolen, Frederikshavn Kommunes byggesagsafdeling og forsikringsselskabet. Herefter udarbejder en ingeniør med forsikringsekspertise fra Willis Towers Watson en rapport, hvori der redegøres for, at mængden af isolering mellem de opvarmede rum og tagrummet ikke har relevans for, om installationerne er udført korrekt.

Af Willis Towers Watsons rapport fremgår det, at det væsentlige i et forsikringsmæssigt perspektiv må være, om der er tale om et opvarmet eller uopvarmet rum, og om rørene i det uopvarmede rum er isolerede efter de gældende regler. Willis Towers Watsons ingeniør konkluderer, at loftrummets adskillelse fra resten af bygningen og den efterfølgende isolering ikke har betydning for, om skaden er forsikringsdækket. Efter forsikringsselskabet har modtaget rapporten, gennemgår de skaden på ny og ændrer derefter deres afgørelse og melder tilbage, at Frederikshavn Kommune vil modtage erstatning for skaderne.

»Hvis ikke Willis Towers Watson var gået ind i sagen, var den nok endt med forsikringsselskabets første udmelding, så vi selv måtte betale for skaderne. Vi er selvfølgelig glade for, at denne sag endte med, at vi fik dækning. Vi har tidligere haft andre skader, hvor Willis Towers Watson har været enig i et forsikringsselskabs afvisning af erstatning. Her har den uvildige vurdering af sagen skabt værdi på den måde, at den har skabt ro på de indre linjer i vores organisation,« siger Finn Kjærulf Vangsted.

Vandskaden på skolen i Frederikshavn Kommune giver kommunen dækning for skader og løsøre for i alt 400.000 kroner.

kristine.seest@willistowerswatson.com