Tre overordnede risikotrends i 2019

tirsdag d. 11. december, 2018

Ifølge Willis Towers Watsons eksperter fra afdelingen for Enterprise Risk Management vil især tre overordnede risici udfordre den strategiske risikohåndtering i danske organisationer i det nye år.

Af Kristine Seest

En virksomhed skal tilpasse sig forandringerne i omverdenen – og nu, hvor 2018 er ved at være slut, og et nyt år skal til at begynde, giver det anledning til at se på de overordnede tendenser inden for strategisk risikoledelse.

»På tværs af virksomheder og brancher ser vi nogle risikotendenser, der trækker i samme overordnede retning. Tendenser er ikke lige så dækkende, som virksomhedens specifikke forhold, som vi afdækker i vores analyser, men de kan inspirere – og i nogle tilfælde hjælpe med at sætte en retning for de strategiske beslutninger,« siger konsulent Sander Pedersen fra Enterprise Risk Management i Willis Towers Watson.

Sander Pedersen, konsulent i Enterprise Risk Management i Willis Towers Watson

Generelt set er der ifølge Sander Pedersen især tre risikotrends, der forventes at få meget opmærksomhed i 2019.

Kamp om talent
Der er formelt højkonjunktur i Danmark, og mange danske virksomheder er allerede gået på jagt efter ekstra ressourcer og de mest talentfulde medarbejdere hos de konkurrerende virksomheder. De virksomheder, der kommer til at klare sig bedst, arbejder strategisk med fastholdelse og rekruttering af talenter – og med at imødekomme den talentfulde del af arbejdsstyrken, der måske har ventet på ændringer i deres ansættelsesforhold. Succesfulde virksomheder sikrer sig, at de har den talentmasse, som de har brug for nu og om fem år – og de identificerer virksomhedens nøglemedarbejdere, arbejder strategisk med at fastholde dem og er klar med en plan, der kan minimere videnstabet i tilfælde af, at de forlader virksomheden.

Opretholdelse af drift
Behovet for en stabil opretholdelse af driften – altså en organisations evne til at udøve sin kerneydelse – stiger i takt med en stigende globalisering og en øget kompleksitet i interne og eksterne forhold. Storme i Asien kan forsinke leveringer, mens cyberangreb og sygdom kan umuliggøre produktion, rådgivning og serviceydelser – og politisk uro som Brexit kan påvirke medarbejderes og leverandørers frie mobilitet og dermed forstyrre virksomhedens forsynings- og værdikæder. Det skaber et behov i virksomheden for at få afklaret eksempelvis, hvad et større driftsnedbrud reelt vil have af konsekvenser – og hvad det kræver at forebygge og – ikke mindst – komme tilbage til et acceptabelt niveau. Det er ikke nok at se indad – der er også behov for at afklare, om hændelser i omverdenen også kan påvirke den fortsatte driftssikkerhed hos leverandører og underleverandører.

Prioritering af cybersikkerhed
EU’s persondataforordning blev implementeret i 2018, og 2019 vil for alvor vise, hvordan organisationer griber driften an, og hvordan myndighederne vil føre tilsyn og eventuelt sanktionere. Cybersikkerhed forbliver dermed et centralt område i risikostyringen – i organisationer og i samfundet generelt. Direkte og indirekte angreb vil fortsætte, og efterhånden som organisationer bliver mere digitaliserede, vil de opleve, at it-nedbrud bliver dyrere og får langt større konsekvenser end hidtil. Offentlige organisationer – og leverandører til offentlige organisationer – får desuden behov for at fokusere på implementering af EU’s direktiv for net- og informationssikkerhed (NIS). Forandringerne på cyberområdet skaber behov for, at virksomheder i 2019 får klarhed over, hvilke krav de er underlagt på cyberområdet i dag og i den nærmeste fremtid – og skaber overblik over, hvad et potentielt datanedbrud og datatab reelt vil koste – både i forhold til økonomi og image.

»De tre overordnede trends er gældende for stort set alle slags organisationer. Hvis man ønsker at komme effektivt ind i vækstkurven, bør man være fremsynet og overveje, hvad man gør godt, hvad man kan gøre bedre, og hvordan man udnytter sin risikostyring til at skabe mest mulig værdi for virksomheden,« siger Sander Pedersen.

Ønsker du at høre mere om, hvordan Willis Towers Watson hjælper virksomheder med at inddrage konkrete og aktuelle risici i deres strategiske overvejelser, er du velkommen til at kontakte konsulent Sander Pedersen fra Enterprise Risk Management på e-mail sander.pedersen@willistowerswatson.com eller på telefon +45 8813 9830.

kristine.seest@willistowerswatson.com