Teknologien indtager ejendomsdriften

torsdag d. 14. september, 2017

Ejendomsdrift er på vej ind i en ny tidsalder, hvor teknologi spiller en større rolle. Droner og robotter er blevet en del af hverdagen, når bygninger skal vedligeholdes, og med nye produkter er det nu også muligt at forsikre de teknologiske hjælpemidler.

Af Kristine Seest

Når robotplæneklipperen sørger for at slå græsset, bliver der frigivet tid til andre driftsopgaver. Og ved at sende en drone op, når tagrenden eller taget skal tilses, kan udgifter til stillads og lift spares. Fordelene ved ny og smart teknologi er mange, men det kan også blive en både kort og dyr fornøjelse – i hvert fald, hvis de indkøbte maskiner ikke er forsikret.

»I Willis Towers Watson ser vi en stigende tendens til, at vores kunder indkøber droner og robotter for at effektivisere og automatisere driftsopgaver. Derfor er det en god idé at holde sig ajour med forsikringsvilkårene, hvis der opstår skade med eller tyveri af de teknologiske hjælpemidler,« siger vicedirektør Uffe Phillip fra Willis Towers Watson.

Tyveri af robotplæneklippere
Robotplæneklippernes stigende popularitet har i flere tilfælde medført, at maskinerne er blevet stjålet, når de har været i gang med at klippe græsplænen, eller når de har stået parkeret i materielgården – også selvom der er GPS-udstyr installeret på maskinerne. Willis Towers Watson kender til flere tilfælde, hvor robotplæneklipperen er blevet stjålet og efter kort tid fundet igen. Maskinerne er så total ødelagt, fordi gerningsmændene har forsøgt at fjerne GPS-udstyret. Denne form for simpelt tyveri bliver hurtigt en betydelig udgift, da robotplæneklippere er forholdsvis bekostelige.

»De eksempler, vi hører hos kunderne, har skabt et ønske hos os om at finde en måde at forsikre disse maskiner bedst muligt. Derfor er det positivt, at vi nu kan tilbyde en udvidelse af den eksisterende løsøreforsikring, så løsøre udvides til også at omfatte robotplæneklippere,« siger Uffe Phillip.

Droner kan forsikres
Tilsvarende har de første forsikringsselskaber også præsenteret et nyt forsikringsprodukt til droner. Droner bliver brugt mere og mere – blandt andet til nemt og sikkert at tjekke en bygnings tilstand. Ved at sende en drone op for eksempelvis at se, om tagrenden højt oppe på en bygning skal renses, kan man som tilsynsførende få det fulde overblik, mens man selv bevarer begge ben solidt plantet på jorden.

»Når man skal flyve med en drone, er det vigtigt, at man sætter sig ind i den danske lovgivning, som blandt andet kræver, at der kan forelægges et dronebevis for at kunne foretage erhvervsmæssig droneflyvning,« siger Uffe Phillip.

Et dronebevis giver tilladelse til, at erhvervsdrivende kan flyve inden for bymæssigt område, og det fungerer som et kørekort og er dermed permanent. Dog kræves det, at man aktivt flyver 15 timer om året for at opretholde beviset. Dronebeviset gælder kun for den pågældende drone, og droneføreren skal være fyldt 18 år. Dronebeviset er ikke gratis, og kræver at man gennemfører et dronekursus, der lever op til Trafikstyrelsens standarder, som afhænger af dronens vægt.

Hvis en virksomhed ønsker at blive certificeret hos Trafikstyrelsen, er det et lovkrav, at der tegnes en ansvarsforsikring, som dækker erhvervsmæssige flyvninger.

kristine.seest@willistowerswatson.com

Vil du vide mere?

Læs Trafikstyrelsens droneregler

Ønsker du flere informationer om de forsikringsmæssige bestemmelser af eksempelvis robotplæneklippere og droner, er du velkommen til ringe eller skrive til din kontaktperson hos Willis Towers Watson.