Svigt fra leverandører kan forårsage kriser

fredag d. 2. februar, 2018

31 procent af danske virksomheder, kommuner og statslige organisationer har de seneste to år oplevet en krise på grund af svigt fra en leverandør.

Af Kristine Seest

Fejl i eller udeblivelse af en leverance fra en leverandør er et så forretningskritisk problem, at det kan forårsage kriser for virksomheder, kommuner og statslige organisationer i Danmark. 31 procent af organisationerne har inden for de seneste to år oplevet en krise på grund af svigt fra en leverandør, mens 44 procent mener, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at leverandørsvigt kan blive årsag til en krise inden for de næste to år. Det viser Krisestyringsundersøgelsen 2017, der er gennemført af Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri.

Risikobevidstheden blandt undersøgelsens deltagere tegner et billede, som Anne Friborg, der leder ansvarsafdelingen i Willis Towers Watson, kan genkende.

»Salgs- og leveringsbetingelser er et område, der fylder mere og mere i vores kunders bevidsthed, og det er særligt, fordi en virksomhed kan komme i klemme mellem de betingelser, der er aftalt mellem sælger og køber, og den ansvarsforsikring, der er til rådighed. En virksomhed kan i værste fald komme til at finansiere et skadescenarie selv – enten helt eller delvist,« siger Anne Friborg.

Beskyttet eller belastet?
Formålet med salgs- og leveringsbetingelser er at opstille regler for, hvordan en vare sælges, hvad der sker, hvis noget ikke går som forventet, og hvem der så er ansvarlig. Egne betingelser skal beskytte virksomheden, men det kræver opmærksomhed at sikre, at betingelserne har den tilsigtede effekt.

Eksempel
En sælger har angivet i sine betingelser, at sælgers ansvar maksimalt kan udgøre ordrens pris. Sælger får en ordre på 100.000 kroner, og derfor er sælgers ansvar i forbindelse med ordren 100.000 kroner. På grund af en fejl i sælgers leverance, sker der imidlertid en skade, der for kunden løber op i 500.000 kroner. Sælger er dog kun ansvarlig for de 100.000 kroner, så de sidste 400.000 kroner kan køber ikke kræve af sælger, da køber har accepteret at indkøbe på sælgers salgs- og leveringsbetingelser.

Der vil ikke være nogen forsikringsdækning, da ansvarsforsikringen alene dækker sælgers erstatningsansvar, og når sælger har anført en maksimal grænse for sit erstatningsansvar, dækker forsikringen op til denne grænse.

 

Eksemplet illustrer, at betingelserne i en salgsaftale kan blive en økonomisk byrde, hvis ansvarsbegrænsningen ikke svarer til det potentielle skadescenarie i forhold til en konkret aftale. 

»Der er ingen entydige svar på det optimale sæt salgsbetingelser. Det vigtigste er, at virksomheden forholder sig til den eksponering, der kan være i forbindelse med aftalens indgåelse. Det er vores anbefaling, at der indsættes ansvarsbegrænsning i aftaler som led i i virksomhedens risikostyring, men det er samtidig vigtigt at være bevidst om begrænsningens indflydelse på og samspil med ansvarsforsikringsdækningen,« siger Anne Friborg.

En erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker forsikringstageren for det erstatningsansvar, han eller hun har over for en tredjemand. Ansvarsbegræsningen i salgs- og leveringsbetingelserne har derfor direkte indflydelse på forsikringsdækningen. Ved at kortlægge de konkrete skadescenarier forbundet med en virksomheds eller organisations indkøb og leverancer får de ansvarlige beslutningstagere et grundlag for at vurdere og eventuelt justere den ansvarsbegrænsning, som virksomheden i sidste ende vælger.  

Har I styr på forsikringsdækning af ansvar, når der indgås aftaler?

  • For vidtgående fraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelser kan afskære virksomheden fra forsikringsdækning
  • Manglende fraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelser kan afskære virksomheden fra forsikringsdækning

Willis Towers Watson kan tilbyde en gennemgang af eksisterende salgs- og leveringsbetingelser. Med gennemgangen følger en vurdering af betingelsernes indflydelse på en eksisterende erhvervs- og produktansvarsforsikring – et grundlag virksomheden eller organisationen kan bruge til at afgøre, hvordan de identificerede risici skal håndteres. 

Krisestyringsundersøgelsen

  • Krisestyringsundersøgelsen 2017 er gennemført i september 2017 blandt 225 private og offentlige organisationer
  • Resultaterne i undersøgelsen bygger på svar fra 155 private virksomheder, 33 kommuner og 36 statslige organisationer
  • Resultaterne fra undersøgelsen er samlet i rapporten: 'Er vi klar, når krisen rammer? 225 private og offentlige organisationers erfaring med håndtering af kriser'. Læs mere om Krisestyringsundersøgelsen 2017

kristine.seest@willistowerswatson.com