Stor forskel på pensionsselskabernes behandling af langtidssyge medarbejdere

tirsdag d. 29. oktober, 2019

Willis Towers Watson bedømmer pensionsselskabernes måde at håndtere skaderamte forsikrede medarbejdere under en firmapensionsordning. Bedømmelsen indgår, når virksomheder bliver rådgivet om deres valg af pensionsleverandør.

Af Kristine Seest

Hvor hurtigt og hvor korrekt bliver en sag behandlet – det er fokus i den ’rating’, Willis Towers Watsons Claims-afdeling foretager af pensionsselskaberne AP (herunder Skandia), Danica, PFA, Topdanmark og Velliv. Claims-afdelingen er første kontakt, hvis en medarbejder enten er blevet langvarigt syg eller er kommet til skade, og ratingresultaterne indgår som et af mange måleparametre, når en firmapensionsordning sendes i udbud hos Willis Towers Watson.

Oplysningerne om selskabernes sagsbehandling er ofte et vigtigt kriterium, når en virksomhed skal vælge leverandør i en udbudsproces – og når den senere hen evaluerer, om der blev taget det rigtige valg.

»Det kan have stor betydning for den syge eller skaderamte medarbejder – og dennes familie – at der kommer en afklaring i en erstatningssag så hurtigt som muligt, og at afgørelsen er korrekt. De erstatningssager, som vi bliver involveret i, viser, at det er meget forskelligt, hvordan selskaberne behandler skaderamte medarbejdere. Vi har skabt ratingen for at sikre transparens om disse forskelle og for aktivt at bruge vores viden om selskaberne, når vi rådgiver virksomheder,« siger Director Nefer Stensballe fra Willis Towers Watsons Claims-afdeling, der rådgiver de skaderamte kunder. 

Director Nefer Stensballe fra Willis Towers Watsons Claims-afdeling

Det er Willis Towers Watsons opgave at sikre, at virksomheder får den leverandør, der passer bedst til dem, og det kræver, at de kan træffe beslutning på et oplyst grundlag, og at det er tydeligt, hvad der adskiller tilbuddene og pensionsselskaberne fra hinanden.

Forkerte afgørelser 
Både selskabets opfølgning på en sag og selve dialogen med kunden og Willis Towers Watson indgår i ratingen, mens korrektheden i selskabets afgørelse af en erstatningssag vejer i den tungere ende.

»Skader, der handler om tab af erhvervsevne, er et dybt komplekst område. Vi oplever pensionsselskaber, der fra tid til anden ikke har ressourcer til at prioritere de kernekompetencer, det kræver at håndtere disse sager. Pt. er det en kæmpeudfordring, at de psykiske skader fylder rigtig meget hos alle pensionsselskaberne. Det er ressourcekrævende at vurdere og at afgøre skader, der vedrører langtidssygemelding på grund af stress og andre psykiske belastningstilstande, fordi man ikke altid kan 'sætte to streger under', som man kan på fysiske symptomer og diagnoser. Det er komplekse skader, der kan tage lang tid at dokumentere, og hvis ikke disse sager håndteres af specialuddannede kompetencer, så sker det, at der træffes forkerte afgørelser. Det er et stort problem – ikke blot for den berørte medarbejder, men også for arbejdsgiver, der i visse tilfælde kan få erstatningen udbetalt, mens der udbetales fuld løn. De forkerte afgørelser viser desværre, at der i nogle tilfælde er behov for en højere prioritering af sagsbehandlingen og de kompetencer, der kræves af medarbejderne ude i pensionsselskaberne,« siger Nefer Stensballe. 

Når der er fejl i en afgørelse fra et pensionsselskab, går skadespecialisterne i Willis Towers Watson i dialog med pensionsselskabet, med den skaderamte medarbejder og eventuelt andre interessenter for at sørge for at få belyst alle faktuelle oplysninger i den enkelte sag. Det kan være en lang og kompliceret proces, og Willis Towers Watson går derfor kun ind i de sager, hvor der kan skabes merværdi. Willis Towers Watson vinder tæt på 98 procent af alle ankesagerne.

Siden 1. januar 2016 og frem til første halvår i 2019 har Claims-afdelingen håndteret 64 klagesager, hvor der er skabt merværdi til skaderamte kunder for mere end 43 millioner kroner.  

Sagerne omhandler:

  • Tab af erhvervsevne
  • Kritisk sygdom
  • Invalidesum
  • Død
  • Glemte eller forkert opgjorte sociale ydelser

Ratingen af selskabernes skadehåndtering omfatter dog alle pensionsselskabets skader hos firmakunder, der har udpeget Willis Towers Watson som pensionsmægler.

Eksempler på sager
Nedenfor er eksempler på sager, hvor Willis Towers Watson har sikret mererstatning for kunden.

Sag om tab af erhvervsevne

Willis Towers Watson påviser forkert beregning af udbetaling af tab af erhvervsevne-erstatning samt præmiefritagelse i forbindelse med, at forsikrede ansættes i fleksjob.

Selskabet har beregnet erstatningsbeløbet samt præmiefritagelse på baggrund af for lav årsløn.

Willis Towers Watson er i korrespondance med selskabet både om korrekt årsløn samt efterfølgende korrekt beregning af tab af erhvervsevne-erstatning. Selskabet er ikke opmærksom på, at forsikrede er bruttolønnet, og at indtægten i fleksjob derfor ikke skal forhøjes med værdien af arbejdsgivers pensionsbidrag.

Merværdi for kunden: 2.500.632 kroner

Sag om præmiefritagelse

Selskab standser bevilling af præmiefritagelse efter de midlertidige betingelser uden at foretage en vurdering af den generelle erhvervsevne, selv om selskabet ved, at forsikrede er ansat i fleksjob.

Willis Towers Watson hjælper forsikrede med at rette henvendelse til selskabet og beder dem om at foretage en vurdering af ret til præmiefritagelse.

På trods af at det af ansættelseskontrakten fremgår, at forsikringstager får løn for 17½ time om ugen, og selskabet har udbetalt præmiefritagelse siden ansættelse i fleksjob, giver selskabet afslag på præmiefritagelse og vurderer på baggrund af oplysninger på lønseddel, at forsikrede arbejder mere end 18½ time om ugen.

Via arbejdsgiver fremskaffer Willis Towers Watson dokumentation for, at forsikrede ikke arbejder mere end halv tid. Efter lang drøftelse med selskabet bevilliger selskabet til sidst præmiefritagelse.

Merværdi for kunden: 663.040 kroner 

Sag om tab af erhvervsevne

Selskabet giver afslag på udbetaling af fuld dækning ved tab af erhvervsevne samt præmiefritagelse i forbindelse med, at forsikrede bliver sygemeldt i fleksjob. Selskabets begrundelse er, at der ikke er et indtægtstab, da forsikrede fortsat modtager fuld løn fra arbejdsgiver.

Willis Towers Watson oplyser til selskabet, at tab af erhvervsevne-udbetalingen går til arbejdsgiver, hvorfor der ikke kan stilles krav om, at forsikrede skal have et indtægtstab.

Efterfølgende tilkender selskabet fuld dækning ved tab af erhvervsevne samt fuld præmiefritagelse til arbejdsgiver.

Merværdi for kunden: 351.576 kroner

kristine.seest@willistowerswatson.com