”Stifinder har været en god hjælp for vores stressramte medarbejdere”

onsdag d. 9. maj, 2018

Sygefravær belaster og udfordrer en virksomhed. I FTZ har man sat ind med sundhedskonceptet Stifinder for at tilbyde en hurtig indsats til stressramte medarbejdere. 

Af Kristine Seest

Hver fjerde kvinde og hver femte mand i Danmark bliver ramt af stress. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stress er en stor belastning for mange virksomheder, og i FTZ, der med mere end 1100 medarbejdere er Danmarks største grossistvirksomhed inden for autodele og værktøj, har man valgt at tilbyde medarbejderne adgang til Willis Towers Watsons sundhedskoncept Stifinder. Målet med Stifinder er at sætte ind med en tidlig indsats og dermed minimere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved stress og sygefravær.  

»Hos FTZ er vi glade for, at vi kan tilbyde medarbejderne uvildig rådgivning fra Stifinder. Tilbagemeldingerne er, at Stifinder har været en god hjælp – specielt for vores stressramte medarbejdere. Når man bliver syg med eksempelvis en psykisk lidelse, er der pludselig mange ting at tænke på – en del papirer fra kommunen skal udfyldes, arbejdspladsen skal informeres, man skal til psykolog, og oveni er der den dårlige samvittighed – og i den situation er det rart, at der er en kontaktperson, der går ind og hjælper,« siger HR- og uddannelseskoordinator Pia Juul Blomsterberg fra FTZ.

HR- og uddannelseskoordinator Pia Juul Blomsterberg fra FTZ

Stifinder fungerer på den måde, at en medarbejder, der enten er sygemeldt, ved at blive syg eller mistrives, ringer til Stifinder-teamet, der blandt andet består af sygeplejersker og socialrådgivere. Her får medarbejderen en personlig tovholder, der rådgiver gennem hele sygdomsforløbet frem til bedring, raskmelding eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I de tilfælde, hvor der er behov for det, kan rådgiverne blandt andet hjælpe med at forberede dialogen med kommunen og vurdere, om det behandlingsforløb, der er sat i gang, er det rigtige.

En hjælp til ledere
I FTZ er det oftest gennem HR-afdelingen, at Stifinder bliver bragt i spil i forhold til en sygdomsramt medarbejder – og det er ikke kun en hjælp for medarbejderen, men også for lederen.

»Jeg tror, at rigtig mange ledere har svært ved at forholde sig til det at være stressramt. Så når en leder henvender sig til HR, fordi en medarbejder er blevet ramt af stress, så finder de støtte i, at medarbejderen har mulighed for at tage en fortrolig snak med en person uden for virksomheden,« siger Pia Juul Blomsterberg fra FTZ.

Willis Towers Watson står for formidlingen af FTZ’s pensionsordning og har i øjeblikket deres ordning i udbud. I den forbindelse er Stifinder et ønske i udbudsmaterialet.

»Vi har brugt Stifinder siden 2015, og vi ønsker at fortsætte med konceptet, fordi vi tror på, at rådgivningen hjælper vores medarbejdere hurtigere tilbage i arbejde, og det understøtter vores strategi og arbejde med at nedbringe det samlede sygefravær,« siger Pia Juul Blomsterberg.

Hvis du ønsker at høre mere om Stifinder og din virksomheds mulighed for at få adgang til sundhedskonceptet, er du velkommen til at kontakte Willis Towers Watson.

 29 procent af danske kvinder og 21 procent af danske mænd bliver ramt af stress. Det viser Sundhedsstyrelsens undersøgelse Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017, der blev offentliggjort 6. marts 2018.

 Stifinder øger sandsynligheden for at komme tilbage i arbejde med 52 procent. Det viser et femårigt projekt, som Willis Towers Watson har gennemført i samarbejde med PenSam.kristine.seest@willistowerswatson.com