Statsgaranteret erstatning ved NBCR-terror

mandag d. 1. juli, 2019

Folketinget har vedtaget en ny lov om terrorforsikring, der giver ret til erstatning ved terrorangreb med masseødelæggelsesvåben, hvis blot virksomheden har tegnet en brandforsikring.

Af Martin Wex

Virksomheder i Danmark er bedre stillet i tilfælde af et terrorangreb, efter at Folketinget har vedtaget en ny lov om terrorforsikring. Lovændringen betyder, at virksomhederne fremover kan få erstatning for tab, der er forårsaget af terrorangreb med masseødelæggelsesvåben som nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben – også kaldet NBCR-terror.

»Risikoen forbundet med NBCR-terror er som udgangspunkt en ikke-forsikringsbar risiko, hvilket blandt andet kan ses ved, at der er meget begrænsede muligheder for at købe genforsikring for disse risici på det internationale marked. Derfor er det positivt, at staten nu går ind og påtager sig et ansvar ved at stille en erstatningspulje til rådighed,« siger Practice Lead Nikolaj Kyllesbech fra Willis Towers Watson.

Den eksisterende terrorforsikringsordning, der har været i kraft siden 2010, er en såkaldt poolordning med deltagelse af skadeforsikringsselskaberne. Det bliver nu ændret til en statsgarantiordning med en samlet ramme på 13,4 milliarder kroner (2010-niveau).

Erstatningsudbetalingerne fungerer som et statsligt genudlån, som skal tilbagebetales af forsikringsselskaberne ved, at der hvert år opkræves en afgift på fem procent pr. police, indtil hele beløbet er betalt tilbage.

Terrorforsikringen er stadig vigtig
Den anden store ændring er, at hvor det indtil nu har været en betingelse for erstatning, at der var tegnet en terrorforsikring med dækning for NBCR-terror, giver den nye ordning adgang til erstatning, hvis der blot er tegnet en brandforsikring med dækning af bygninger eller genstande. Det betyder dog ikke, at terrorforsikringen er blevet overflødig.

»Virksomhederne bør som udgangspunkt ikke opsige deres terrorforsikring på grund af den nye lov, da de derved vil miste muligheden for at få erstatning for konventionel terror – som samtidig er det mest sandsynlige. Der kan dog være behov for at justere policen, hvis der i dag er dækning for NBCR-terror,« siger Nikolaj Kyllesbech.

Den nye lov indskrænker forsikringsselskabernes rolle, da de fremover alene skal taksere skader, træffe afgørelse om erstatningens størrelse og anvise erstatningen til udbetaling via Terrorforsikringsrådet. Det er Terrorforsikringsrådets opgave at vurdere, om der er tale om en NBCR-terrorhandling.

Den nye lov træder i kraft 1. juli 2019.

Læs hele lovgivningsteksten

martin.wex@willistowerswatson.com

___

Forsikring ved NBCR-terror

  • NBCR er en forkortelse for Nukleare, Biologiske, Kemiske og Radioaktive masseødelæggelsesvåben
  • Der kan ydes erstatning for skader på bygninger, jord og løsøre (samt driftstab på bygninger og løsøre) og på jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe
  • Der kan kun opnås erstatning for skader, der er opstået i Danmark