Seniorrådgivning baner vejen for bedre pension

fredag d. 4. maj, 2018

2500 seniorer kan se frem til i gennemsnit at få 162.800 kroner mere at gøre godt med, når de går på pension om få år. Det er resultatet af Willis Towers Watsons seniorrådgivning gennem de tre år, Seniorafdelingen nu har eksisteret.

Af Tina Thykjær

Skatteregler, der kan være svære at gennemskue, indviklede afkastberegninger og kompleks lovgivning om blandt andet offentlige ydelser − det er nogle af de barrierer, der er skyld i, at mange seniorer har svært ved at danne sig et overblik over deres fremtidige økonomi.

»De fleste af os indbetaler til pensionen gennem mange år uden at sætte os ind i, om der reelt bliver penge nok at leve for, når vi går på pension. Men det, der længe blot har været en diffus fremtidsudsigt, bliver en dag meget konkret, når pensionisttilværelsen pludselig nærmer sig – og så melder tvivlen og usikkerheden sig hos mange seniorer,« siger Lone Elsig Schrøder, der er en af Willis Towers Watsons fire rådgivere i afdelingen for seniorrådgivning.

Resultater bekræfter behovet
Willis Towers Watsons seniorafdeling blev oprettet i 2015 i en erkendelse af, at der blandt seniorer netop var et særligt behov, der gjorde det hensigtsmæssigt at trække seniorrådgivningen ud af den almindelige pensionsrådgivning for at kunne målrette den bedre. Siden da har resultaterne vist, at der meget ofte er potentiale for at optimere økonomien for den enkelte senior. Alene i 2017 har seniorrådgiverne optimeret for i alt 156 millioner kroner fordelt på rådgivning af 900 medarbejdere over 57 år.

Optimeringen sker dels ved, at seniortilværelsen bliver planlagt, så opsparingen bliver udnyttet bedst muligt, og dels ved at der via rådgivningen kommer fokus på, om der bliver sparet nok op til pensionen.

»Når vi optimerer en kundes økonomi, hjælper vi blandt andet med at planlægge, i hvilken rækkefølge pengene bør udbetales, for at de udnyttes optimalt. Der er især fire forhold, der indgår i den vurdering: Mindst mulig indkomstskat, mindst mulig modregning i efterløn og folkepension, mindst mulig afkastskat – og størst muligt afkast af formuen efter skat og omkostninger,« siger Lone Elsig Schrøder.

Lone Elsig Schrøder er rådgiver i Willis Towers Watsons afdeling for seniorrådgivning.

Seniorer får overblik over økonomien
En af de seniorer, der har gennemført en seniorrådgivning, er Knud Larsen, der for nylig gik på pension. Knud Larsen var usikker på, hvad der var optimalt at gøre med alle de penge, der pludselig kom til udbetaling, og derfor valgte han og hans kone at bestille tid til en seniorrådgivning.

»Jeg har både kapitalpension, alderspension, livrente – plus bankopsparing ved siden af, og når folkepension og ATP også skal regnes ind, så kan det være svært at bevare overblikket. Jeg har fået en masse papirer og oversigter gennem tiden, men det er umuligt at sætte sig ind i det hele,« siger Knud Larsen.

»I seniorrådgivningen fik vi samlet oplysningerne fra både min kone og mig. 'Maskinen' blev fodret med det hele – og ud i den anden ende fik vi en konkret plan, hvor det er beskrevet helt ned i detaljen, hvad der skal ske. For eksempel er det angivet med start og slutdato, hvornår de forskellige opsparinger bør udbetales – og vi blev også opmærksomme på, at vi skal bruge vores almindelige opsparing først og vente med pensionsopsparingen, fordi den er bedre forrentet.«

Tryghed betyder mest
Det er nemt at fokusere på seniorrådgivningens konkrete resultater, men for Lone Elsig Schrøder er der ingen tvivl om, at det er visheden om, at der er styr på økonomien, der giver størst tryghed for den enkelte.

»Der bliver naturligvis glæde, når rådgivningen som regel ender op med, at vi kan optimere den enkelte økonomi, så der bliver et større beløb til pensionisttilværelsen, men det er min oplevelse som rådgiver, at det er trygheden ved at få gennemgået alle dele af økonomien, som i virkeligheden tæller mest. Det vigtigste er at få vished for, at det er muligt at blive boende i huset, beholde bilen, rejse eller for eksempel at give børnene et arveforskud.«

Knud Larsen er enig i, at det giver tryghed, når økonomien er gennemgået, og der er lagt en plan.

»Det var rigtig godt for os, at vi kunne få en rådgivning, der samlede hele vores økonomi – og vi blev meget glade for at få bekræftet, at det ser fint ud, og at jeg har en god opsparing, der kan deles ud over mange år.«

Hvis du vil vide mere om Willis Towers Watsons seniorrådgivning, er du velkommen til at kontakte Seniorafdelingen på telefon 88 13 98 27 eller gå ind på https://willissenior.willisweb.dk

Uafhængig, økonomisk seniorrådgivning
Rådgivningen er et ekstra tilbud til seniorer, der er fyldt 57 år. Tilbuddet ligger ud over den rådgivning, der tilbydes via en almindelig pensionsordning, da den også omfatter eventuel partner/ægtefælle for at give et retvisende billede af den samlede økonomi. Seniorrådgivningen består af:

Rådgivningsmøde
Her analyseres husstandens forskellige pensionsordninger. Der tages udgangspunkt i den samlede økonomi – inklusive eventuel friværdi og frie midler, så samspillet med de offentlige ydelser og andre tilskudsmuligheder kan beregnes så korrekt som muligt.   

Efter rådgivningsmødet
Der udarbejdes en detaljeret analyse af pensionsforhold og økonomi, en konkret handlingsplan og en udbetalingsplan.

Kort før pensionering
Der gennemføres endnu en personlig rådgivning, og handlingsplanen tilrettes efter behov.

Rådgivningen koster 9.500 kroner for kunder hos Willis Towers Watson, og hvis der mod forventning ikke optimeres for minimum 10.000 kroner, er rådgivningen gratis.

tina.thykjaer@willistowerswatson.com