»Pensionsrådgivningen var en øjenåbner«

tirsdag d. 29. oktober, 2019

Christian Larsen og hans kone har fået overblik over deres økonomi, og deres møde med seniorrådgiveren fra Willis Towers Watson har gjort dem mere klar til deres pension.

Af Kristine Seest

Rådgivningskonceptet Seniorliv giver en virksomheds medarbejdere mulighed for at blive rådgivet sammen med deres ægtefælle. Det betyder, at medarbejdere kan få et økonomisk overblik over pensionen, som ikke bare omfatter deres egen opsparing, men hvor ægtefællens opsparing også bliver taget med i det samlede billede. Den mulighed har Christian Larsen benyttet sig af, efter han er blevet tilbudt Seniorliv gennem ingeniørvirksomheden GEA, hvor han arbejder.

»Det er en fordel, at det har kunnet lade sig gøre for os at få en samlet vurdering af vores pension, selvom Willis Towers Watson ikke er rådgiver for min kone,« siger 62-årige Christian Larsen, der er ingeniør i GEA.

Seniorliv giver medarbejdere over 55 år mulighed for at komme på en række seminarer, hvor der i første omgang er fokus på at få det bedste ud af senkarrieren og senere på at skabe en god overgang til pensionen. Rådgivningen giver medarbejderne overblik over deres økonomi, når de forlader arbejdsmarkedet, og indsigt i, hvilke ændringer de med fordel kan foretage for at forbedre økonomien.

En øjenåbner
Der er flere forhold, der har betydning for, hvordan økonomien ser ud, når man går på pension. Eksempelvis er udbetalingsrækkefølgen på egen pensionsopsparing, frie midler og offentlige pensioner afgørende for, hvor meget man samlet set får udbetalt som pensionist.

»Rådgiveren gjorde os opmærksom på en række ting, som vi ikke selv havde tænkt på, og som vi ikke havde fået at vide i banken. Der var flere øjenåbnere for os – blandt andet, hvornår vi med fordel kan gøre brug af vores frie midler i forhold til vores opsparing. Det har givet anledning til, at vi allerede nu har indgået nye aftaler med vores bank,« siger Christian Larsen. 

Når en medarbejder har været til et seniorøkonomisk rådgivningsmøde, går han eller hun derfra med en detaljeret plan for, hvornår de forskellige ændringer med fordel kan sættes i gang.

»Det er vældig positivt, at man får en konkret handlingsplan, hvor det er tydeligt, hvad man skal gøre,« siger Christian Larsen.  

Ro i maven
Seniorrådgiver Lone Elsig Schrøder fra Willis Towers Watson oplever, at det for mange er positivt, at rådgivningen også omfatter ægtefællen, og at parret kan gå fra mødet med et klart overblik over, hvordan deres økonomi ser ud, når de forlader arbejdsmarkedet.

»Pensionsområdet er komplekst, og vi oplever derfor, at mange næsten opgiver at sætte sig ind i reglerne. Så når vi har gennemgået deres økonomi sammen med dem og givet dem et overblik, går de herfra med sænkede skuldre og ro i maven, for nu ved de, at der er styr på det,« siger Lone Elsig Schrøder, der har rådgivet Christian Larsen og hans kone.

Tilfredshed med rådgivningen
Willis Towers Watson måler kundernes tilfredshed med den seniorøkonomiske rådgivning. Halvdelen af de personer, der er blevet rådgivet i 2019, har deltaget i tilfredshedsmålingen. De har forholdt sig til syv udsagn om rådgivningen, hvor de har erklæret sig mere eller mindre enig på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget uenig, og 7 er meget enig. Gennemsnittet på samtlige svar ligger på 6,5-6,7.