Pensionsrådgivning sætter ny tilfredshedsrekord

onsdag d. 21. marts, 2018

Medarbejderne i de danske virksomheder har igennem flere år været yderst tilfredse med rådgivningen fra Willis Towers Watson, og i fjerde kvartal 2017 steg tilfredsheden til sit hidtil højeste niveau.

Af Martin Wex

6,4 på en skala fra 1 til 7. Det er det gennemsnitlige resultat af de tilfredshedsundersøgelser, der i fjerde kvartal 2017 er gennemført blandt medarbejdere, som har fået pensionsrådgivning af Willis Towers Watson. Det er det højeste gennemsnit nogensinde.

»Vores pensionsrådgivere har kun ét succeskriterium, og det er at yde den bedst mulige rådgivning. Derfor er det utrolig glædeligt at se, at der er stor tilfredshed med rådgivningen – og at der endda er en tendens til, at tilfredsheden er stigende,« siger afdelingsleder Anni Wiese Høgholm fra Willis Towers Watson.

Uvildig rådgivning
Willis Towers Watson er uafhængig af banker og pensionsselskaber og kan derfor tilbyde en uvildig rådgivning, der alene har den enkelte medarbejders interesser for øje. Operations Manager Peter Kofoed mener, at det er en af de væsentligste årsager til, at tilfredsheden er så høj.

»Det er en helt naturlig del af vores dna, at vi ikke er sælgere, men rådgivere i ordets egentlige forstand. Vi har ingen økonomisk interesse i at anbefale én investering frem for en anden, og derfor er vi alene interesseret i at indfri medarbejderens egne ønsker bedst muligt. Det tror jeg, at man kan mærke, når man sidder over for vores rådgivere. Samtidig betyder vores uafhængighed, at vi har et godt overblik over alle investeringsmulighederne i markedet, så vi kan finde præcis den løsning, der passer bedst til den enkeltes ønsker og behov,« siger Peter Kofoed.

Tilfredsheden har været på over 6,0 i samtlige kvartaler i de seneste fire år.

44 procent af de i alt 5.944 medarbejdere, der fik rådgivning af Willis Towers Watson i løbet af fjerde kvartal 2017, har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen.

martin.wex@willistowerswatson.com

____

De fem udsagn
Alle medarbejdere, der får rådgivning af Willis Towers Watson, bliver efter samtalen bedt om at forholde sig til fem udsagn om rådgivningen. Medarbejderen kan erklære sig mere eller mindre enig på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er meget uenig, og 7 er meget enig.

  • Jeg fik indfriet mine forventninger til mødet
  • Der blev i rådgivningen taget udgangspunkt i min personlige situation
  • Jeg har forstået, hvilke investeringsmuligheder der findes i mit pensionsselskab, og har aktivt taget stilling til investeringsvalget
  • Mine dækninger er tilpasset min situation
  • Jeg er tilfreds med den personlige rådgivning og har fået overblik over mine pensionsforhold

Spørgsmålene er i år blevet opdateret og fornyet for at give medarbejderne endnu bedre mulighed for at give værdifuld feedback.