Pensionsmarkedet krymper

onsdag d. 5. september, 2018

Antallet af pensionsselskaber i Danmark er faldet til fem, efter at AP Pension har købt Skandia. Det øger behovet for en uafhængig mægler, der alene er fokuseret på at skabe optimale løsninger for kunden.

Af Martin Wex

Pensionsmarkedet i Danmark er på vej til at miste endnu en aktør, efter at AP Pension har annonceret, at AP køber Skandia i Danmark. Dermed er de tidligere syv kommercielle pensionsselskaber på vej til at blive fem, efter at Danica tidligere på året købte SEB Pension.

»Den nye markedssituation giver to meget store selskaber, to mindre og et lille. Det vil naturligvis få betydning for konkurrencesituationen, men vi vil som altid gøre vores bedste for at sikre en sund konkurrence, så vores kunder fortsat kan få adgang til de bedst mulige priser og vilkår,« siger Director Nefer Stensballe fra Willis Towers Watson.

Hun mener, at den nye konkurrencesituation øger behovet for uafhængig rådgivning.

»Der bliver færre selskaber at forhandle med i fremtiden, og derfor er det fortsat en god ide at alliere sig med en uafhængig samarbejdspartner som Willis Towers Watson, der kender markedet og kan give pensionsselskaberne det fornødne modspil. Det giver samtidig virksomheden sikkerhed for, at den endelige pensionsløsning alene har virksomhedens og medarbejdernes interesser for øje,« siger Director Nefer Stensballe.

Samlet set har kunderne mere end 1,2 billioner kroner stående hos pensionsselskaberne (målt på livsforsikringshensættelser). Målt i procent er Danica – efter købet af SEB – det største selskab med en markedsandel på 36,4 procent.

AP Pensions køb af Skandia skal godkendes af myndighederne, før aftalen kan træde i kraft. Det ventes at ske sidst på året.

martin.wex@willistowerswatson.com