Pensionsmæglerne giver gevinst på alle hylder

tirsdag d. 29. oktober, 2019

Det har skabt værdi for både lønmodtagere, virksomheder og samfund, at danske pensionsmæglere i mere end 30 år har været med til at udvikle og øge konkurrencen på pensionsmarkedet.

Af Martin Wex

Større udvalg. Lavere priser. Højere kvalitet. Konkurrence er godt – for forbrugerne, for samfundet og for de virksomheder, der formår at forny sig i takt med den teknologiske udvikling og de ændrede vilkår i markedet. Det gælder også på pensionsområdet, hvor der de seneste 10-20 år er blevet introduceret en lang række nye produkter og er skabt forbedrede dækninger, som har været med til at skabe større økonomisk tryghed for lønmodtagerne – både før og efter pensionsalderen.

»Behandlingsforsikringerne var eksempelvis et ukendt begreb for blot 15 år siden, men er i dag blevet en naturlig del af næsten enhver ansættelseskontrakt på det private arbejdsmarked. Det er forsikringer, der har stor betydning for den enkelte medarbejder, som kan komme i behandling inden for 10 arbejdsdage; for virksomheden, der får deres medarbejder hurtigere tilbage på arbejdspladsen; og for samfundet, der sparer udgifter til sygedagpenge og førtidspension. Det har med andre ord givet gevinst på alle hylder,« siger Chief Commercial Officer Lars Christensen, der er øverste ansvarlige for pensionsmæglerforretningen i Willis Towers Watson Danmark.

Chief Commercial Officer Lars Christensen fra Willis Towers Watson

Willis Towers Watson var blandt de første til at udvikle et sundhedskoncept, hvor medarbejderne fik mulighed for at få behandling af enten en kiropraktor, en fysioterapeut eller en massør på deres egen arbejdsplads. Konceptet voksede sig hurtigt stort – så stort, at Willis Towers Watson til sidst valgte at lade andre drive det videre, og derfor er det i dag kendt som Falck Healthcare.

Willis Towers Watson har også været med til at sikre medarbejderne væsentlig bedre dækning ved tab af erhvervsevne, så de i dag får fuld erstatning, hvis arbejdsevnen er nedsat med mindst 50 procent. Seneste tiltag er en skalamodel, hvor erstatningen ved tab af erhvervsevne automatisk bliver reguleret efter medarbejderens løn, så den uarbejdsdygtige medarbejder fortsat har en indtægt, der kan dække hans eller hendes faste leveomkostninger.

»Det er blot nogle eksempler på, hvordan vi har formået at skubbe til udviklingen på pensionsmarkedet. Vi gennemfører hvert år cirka 150 pensionsudbud, hvor alle interesserede pensionsselskaber har mulighed for at byde ind, og det skaber hver gang forbedringer for vores kunder og deres medarbejdere. Dertil kommer de hundredevis af tilfælde, hvor vi forhandler en bedre aftale på plads med den eksisterende leverandør. Og det er ikke kun betingelserne, der bliver bedre, når der er en innovativ og købestærk mægler til at forhandle på deres kunders vegne og til at flytte markedet – også den økonomiske side – forsikringsudgifter, administrationsomkostninger, tilskud m.m. – bliver optimeret, og det har givet en lang række virksomheder og deres medarbejdere mere værdi for pengene,« siger Lars Christensen.

Flere penge til pensionen
Willis Towers Watson er for mange år siden gået skridtet videre og har udvidet rådgivningen til også at omfatte virksomhedens medarbejdere.

»Vi så et behov i markedet for uvildig rådgivning – en rådgivning, hvor der alene er fokus på at finde den bedste løsning for medarbejderen. Vi har ikke nogen produkter på hylderne og derfor ingen økonomisk interesse i at få medarbejderen til at vælge et bestemt produkt eller et bestemt pensionsselskab. Medarbejderen kan derfor være 100 procent sikker på, at vi kun varetager hans eller hendes interesser. Vores rådgivere uddannes desuden løbende og kender hele markedet – ikke kun et enkelt selskabs produkter – og vi kan derfor give medarbejderen flere valgmuligheder ved at præsentere ham eller hende for et bredere udvalg af investeringsmuligheder på tværs af alle pensionsselskaber,« siger Lars Christensen og understreger, at det er op til kunden at vælge, om medarbejderne skal rådgives af Willis Towers Watson eller af det valgte pensionsselskab.

Medarbejdere, der får personlig rådgivning, får hjælp til at tilpasse deres opsparing og forsikringsdækninger til deres egne ønsker og behov. I 2018 var medarbejdernes gennemsnitlige tilfredshed med Willis Towers Watsons rådgivning på 6,6 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er bedst.

Krav på den rette erstatning
Den personlige rådgivning er ikke den eneste måde, at Willis Towers Watson skaber værdi. Det ved de medarbejdere, der har oplevet at blive langvarigt syge eller er kommet alvorligt til skade, uden at pensionsselskabet har villet anerkende deres krav om erstatning.

»Vi gennemgår hvert år hundredevis af erstatningssager for at sikre, at alle medarbejdere får deres berettigede erstatning. I de sager, hvor vi mener, at pensionsselskabet har truffet en forkert afgørelse, går vi ind i sagen og kæmper videre på medarbejderens vegne. Og i de fleste tilfælde ender det med, at pensionsselskabet ændrer sin afgørelse,« siger Lars Christensen.

Willis Towers Watson førte i 2018 17 sager og vandt de 16. Det gav 16 medarbejdere en ekstra erstatning på i alt 19 millioner kroner.

Værdiskabende konkurrence
Listen over værdiskabende elementer er lang, og fælles for dem alle er, at de kun har været mulige, fordi der eksisterer en hård og intens konkurrence på pensionsmarkedet – en konkurrence, som Willis Towers Watson i høj grad selv har bidraget til ved at være en kvalificeret modspiller til pensionsselskaberne på deres kunders vegne.

»Vi så gerne, at endnu flere pensionsselskaber bød ind på de opgaver, vi sender i udbud, og derfor bakker vi 100 procent op om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bestræbelser på at styrke konkurrencen på pensionsmarkedet. Vi mener dog ikke, at der umiddelbart er behov for at ændre lovgivningen for forsikringsmæglernes virke, da reglerne allerede er de skrappeste i verden og har været med til at skabe rammerne for et yderst velfungerende pensionssystem, som der bliver set med misundelse på fra stort set alle europæiske lande,« siger Lars Christensen.

Udbuddet af firmapensionsordninger følger de regler, der er aftalt mellem Forsikring & Pension, der repræsenterer forsikrings- og pensionsselskaberne, og Forsikringsmæglerforeningen, der repræsenterer forsikrings- og pensionsmæglerne. Udbudsreglerne blev fastlagt i 2015 – på Finanstilsynets foranledning – og er blandt andet med til at sikre, at de bydende forsikringsselskaber kan konkurrere på lige vilkår.

Stor gevinst for medarbejderne
Den gennemsnitlige nettoomkostning for uvildig pensionsmægling ligger ifølge tal fra Forsikringsmæglerforeningen på i gennemsnit 870 kroner pr. medarbejder det første år, hvor den nye ordning bliver forhandlet på plads og implementeret, og 570 kroner i de efterfølgende år.

Nedenstående illustration viser et konkret eksempel på, hvad virksomhedens medarbejdere samlet set får ud af at lade Willis Towers Watson sende pensionsordningen i udbud. Hertil kommer så gevinsten ved at have fået en bedre dækning på forsikringerne end før.

Forsikringsmæglernes priser kan i de fleste tilfælde ikke sammenlignes med pensionsselskabernes priser, da forsikringsmæglerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at oplyse alle omkostninger. Det er pensionsselskaberne ikke.

Willis Towers Watson bifalder derfor alle bestræbelser på at skabe større transparens på pensionsmarkedet, så danske virksomheder får et bedre sammenligningsgrundlag, når de skal vælge samarbejdspartner.

martin.wex@willistowerswatson.com