Pas på præmiefritagelsen

torsdag d. 14. december, 2017

Sygemeldte medarbejdere kan blive fritaget for selv at betale til deres pensionsordning. Pensionsselskabet overtager indbetalingerne, så både opsparingen og de fleste forsikringsdækninger fortsætter uændret. Det er umiddelbart et gode, men behandlingsforsikringen kan risikere at komme i klemme. Det viser et aktuelt eksempel.

Af Martin Wex

Da Jørgen Nielsen i sensommeren 2017 ville gøre brug af sin behandlingsforsikring, fik han den temmelig nedslående meddelelse, at han ikke var forsikret. Forsikringen var opsagt, fordi selskabet bag forsikringen i gennem længere tid ikke havde modtaget nogen præmieindbetaling.

Jørgen var i foråret blevet så alvorligt syg, at han havde fået tilkendt erstatning for ’tab af erhvervsevne’ – en erstatning, der kommer til udbetaling, når en medarbejder i over tre måneder har mistet mere end halvdelen af evnen til at udføre sit erhverv. Sygdommen gav ham ret til en økonomisk erstatning – men udløste også en præmiefritagelse, så han var fritaget for at indbetale til sin egen pensionsordning.

»Alle pensionsordninger indeholder en ret til præmiefritagelse, så pensionsselskabet overtager indbetalingen af pensionsbidraget, hvis en medarbejder får tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne. Det betyder, at medarbejderen bevarer både sin forsikringsdækning og sin pensionsopsparing – uden selv at skulle betale en krone – indtil han eller hun igen er i stand til at passe sit arbejde,« siger kundekoordinator Janne Skafte fra Willis Towers Watson.

Behandlingsforsikringen bliver overset
Præmiefritagelsen er en vigtig dækning for den sygemeldte medarbejder, der kan være sikker på, at alle øvrige forsikringsdækninger og også opsparingsbidraget bliver opretholdt, så længe der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Men det er kun i ganske få ordninger, at pensionsordning og behandlingsforsikring indgår i en integreret løsning fra samme leverandør, og derfor er præmien på behandlingsforsikringen i de fleste tilfælde ikke omfattet af præmiefritagelsen. 

Kundekoordinator Janne Skafte fra Willis Towers Watson

Behandlingsforsikringen er et tillægsprodukt – og ikke en del af den grundlæggende forsikringspakke, som typisk omfatter forsikringer, der dækker ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og død. Nogle pensionsselskaber tilbyder også en behandlingsforsikring, men ofte er behandlingsforsikringen tegnet hos et andet selskab, der er specialiseret i netop behandlingsforsikringer.

»I de tilfælde, hvor behandlingsforsikringen bliver betalt via pensionsbidraget, bliver præmien sendt videre fra pensionsselskabet til det forsikringsselskab, der leverer behandlingsforsikringen. Hvis en medarbejder får præmiefritagelse, overtager pensionsselskabet forpligtelsen til at indbetale pensionsbidraget, men pensionsselskabet er ikke forpligtet til at sende præmien på behandlingsforsikringen videre, når den ligger hos en ekstern leverandør,« siger Janne Skafte.

Resultatet er, at selskabet bag behandlingsforsikringen ikke modtager nogen præmieindbetaling, og derfor kan forsikringen i værste fald – som det var tilfældet for Jørgen Nielsen – blive ophævet.

»Det har vidtrækkende konsekvenser for den sygemeldte medarbejder, der naturligvis kan have meget stort behov for at benytte sin behandlingsforsikring til at betale for de behandlinger, der kan få ham tilbage i arbejde igen. Hvis forsikringen først er blevet opsagt, skal medarbejderen aflevere nye helbredsoplysninger for at blive omfattet af behandlingsforsikringen – og da han har været alvorligt syg, kan han ikke blive omfattet på samme vilkår, som før han blev syg. Det er en negativ spiral, der skaber et virkelig stort problem for den enkelte,« siger Janne Skafte.

Skab klarhed om ansvaret
I Jørgens tilfælde tog hans arbejdsgiver kontakt til Willis Towers Watson, og det lykkedes at indgå en aftale med selskabet bag behandlingsforsikringen, så Jørgen alligevel ikke mistede sin dækning og fortsat er omfattet af forsikringen på normale vilkår. Janne Skafte opfordrer dog arbejdsgiverne til at udforme en klar politik på området, så andre medarbejdere ikke risikerer at blive fanget i en lignende situation.

»Sygemeldte medarbejdere kan ofte ikke selv overskue situationen, og derfor er der behov for, at virksomheden på forhånd har gjort sig klart, hvem der skal betale præmien på forsikringen, hvis en medarbejder får præmiefritagelse. Skal virksomheden overtage præmieindbetalingen, eller er det medarbejderens eget ansvar at betale præmien?«

Willis Towers Watson står altid klar til at hjælpe med råd og vejledning, når en medarbejder får tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne – og kan derfor også bidrage til, at behandlingsforsikringen ikke bliver overset.

Af hensyn til fortrolighed er Jørgen Nielsen et opdigtet navn. 


martin.wex@willistowerswatson.com