Pandemien sætter finansmarkederne under pres

fredag d. 20. marts, 2020

Coronavirussen har kostet investorerne dyrt, men der er måske lys for enden af tunnellen.

Markedsanalyse – opdateret 24. marts 2020
Af Morten Linde, opsparingschef, Willis Towers Watson

COVID-19 er blevet en pandemi og har spredt sig hurtigere og voldsommere end forventet. Det rammer de finansielle markeder overalt i verden med kraftige fald på aktier til følge. Det er en unik situation, og der findes ikke historiske eksempler, som kan give et fingerpeg om udviklingen herfra.

Situationen har frembragt hidtil usete politiske reaktioner verden over. Både den amerikanske og den europæiske centralbank er gået næsten så langt, som de kan gå. Den amerikanske centralbank har sænket renten til nul, og både den amerikanske og den europæiske centralbank har sendt enorme mængder af likviditet ind i penge- og kreditmarkederne i et forsøg på at mindske udsigterne til en større finanskrise. Der er yderligere finanspolitiske tiltag på vej i USA og Europa, og statslederne melder generelt ud, at de vil gøre, hvad end der skal til.

Håb om stigende kurser
Lige nu håber alle på, at epidemikurverne flader ud, når vi nærmer os sommeren i USA og Europa, og at den økonomiske aktivitet vender tilbage i tredje og fjerde kvartal. Den økonomiske aktivitet er hastigt ved at vende tilbage i Kina, og et positivt scenarie vil være, at noget tilsvarende vil ske i USA og Europa. Det kunne give momentum tilbage i aktiemarkederne og stigende kurser.

Krisescenariet er, at virussen viser sig at være sværere at inddæmme i USA og Europa, end den har været i Kina, hvilket vil kunne øge antallet af virksomheder, der går konkurs, og derved presset på bankerne, så det ender i en regulær finanskrise. Forhåbningen er dog, at politikerne gør det, der skal til, og det beroligende er, at den globale økonomi og banksektoren var i nogenlunde god form, inden epidemien brød ud.

Vores anbefaling er derfor fortsat, at man fastholder sin langsigtede investeringsstrategi.

Alternativer udjævner udsvingene
Pensionsselskaberne foretager løbende en risikovurdering og tilpasser porteføljerne derefter. Samtidig har de allokeret en større andel af porteføljerne til alternative investeringer, som forventes at falde mindre end børsnoterede aktiver og dermed kan udjævne nogle af de kraftige udsving.

Har man planer om at bruge sin opsparing om få år, er det naturligvis vigtigt at vurdere, om en tilpasning af risikoprofilen er relevant. Det samme gælder, hvis der er forhold i ens økonomi, der har ændret sig, og som kan have indflydelse på risikoevnen. Men denne anbefaling gælder altid. Uanset om der er uro på finansmarkederne eller ej.

De kraftige fald i øjeblikket svarer stort set til hele stigningen i 2019.

Pensionsselskabernes afkast fra 1. januar til 20. marts 2020

Afkast år til dato (pr. 20. marts 2020)

Topdanmark opgør kun afkastet ved månedens udgang.