Nyheder

Når pensionsalderen stiger, følger rådgivningen med

Danske medarbejdere har ondt i livsstilen

Mange er usikre på økonomien som pensionist

Mange forsikringer stopper ved de 65 år – særligt dem, der er tegnet privat. En forsikringstager risikerer derfor ikke at være dækket i hele sit arbejdsliv. 

Det er svært at lave om på de dårlige vaner, men det er dér, der skal tages fat, hvis sundheden og trivslen skal forbedres i de danske virksomheder.

Kan vi blive i vores bolig? Kan vi beholde bilen? Har vi overhovedet mulighed for at rejse? Det er bare nogle af de spørgsmål, der presser sig på, når pensionsalderen nærmer sig. 
Ny mulighed for at spare mere op til pension

Når firmapensionen sendes til syn, bliver den ofte skiftet ud

Afkast på de finansielle markeder 2016

Overenskomstforhandlingerne er i gang, men allerede nu kan vi se, at reglerne for Fritvalgs Lønkontoen skaber en ny mulighed for at sætte endnu mere ind på pensionsopsparingen.

Konkurrencen på firmapensionsmarkedet har aldrig været større. Willis Towers Watson oplever stor villighed til at gå efter de bedste vilkår.

Flere begivenheder i løbet af 2016 så ud til at blive kritiske for markedsudviklingen - særligt tre store begivenheder gav investeringsfolk sved på panden.
Stormflodsskader i januar 2017

Stormflodsskader i december 2016

Fokus på brand

De danske kyster er igen blevet ramt af stormflod, og Stormrådet har erklæret, at der er tale om en 50 års-hændelse. Vær opmærksom på, at skader i forbindelse med stormfloden skal anmeldes inden 2 måneder.  

Stormrådet har afgjort, at der i visse dele af landet var tale om stormflod den 27. december 2016. Stormflodsskader skal anmeldes inden 2 måneder. 

En brand kan få fatale konsekvenser og i det hele taget være midlertidigt "ødelæggende" for enhver skole, hvis den bliver meget omfattende.
Markedsafkast fra januar til september 2016

Arbejdsfastholdelse kræver en indsats

Kunderne klager stadig over pensions-selskaberne

Globale aktier har til og med september 2016 givet et afkast på 5,2 procent. Der er dog fortsat store forskelle mellem regionernes afkast.

I Willis Towers Watson arbejder vi målrettet på at hjælpe syge medarbejdere tilbage til arbejdsmarkedet.

Ankenævnet for Forsikring har offentliggjort klagestatistikken over pensions- og forsikringsselskaberne for 2015. Ikke overraskende er det fortsat de største selskaber, der bliver klaget mest over.
3 4 5 6 7