Nyheder

Ny nordisk chef for Executive Compensation

Pensionsrådgivning sætter ny tilfredshedsrekord

Risikostyring er nu et krav i standard for kvalitetsledelse

Piia Pilv er udpeget som Senior Director for Executive Compensation i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Medarbejderne i de danske virksomheder har igennem flere år været yderst tilfredse med rådgivningen fra Willis Towers Watson, og i fjerde kvartal 2017 steg tilfredsheden til sit hidtil højeste niveau.

En ny version af den internationale standard ISO 9001 er udtryk for et paradigmeskift, der cementerer, at en virksomheds risikostyring skal kobles til kvaliteten i dens ledelse, processer, produkter og services.
Medarbejdernes livsstil udfordrer trivslen på arbejdspladsen

Dækker forsikringen de nye krav til datasikkerhed?

Behov for bedre rådgivning ved jobskifte

Det går den forkerte vej med danskernes livsstil, og det kan gå ud over virksomhedens resultater. Willis Towers Watsons LIFE-rapport 2017 viser, at livsstilen er den største udfordring for medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.  

Det kan udfordre både budget og bundlinje, hvis en virksomhed ikke overholder sine forpligtelser i forhold til datasikkerhed. Når den nye persondataforordning træder i kraft, bliver de økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde reglerne endnu større og behovet for en cyberforsikring mere aktuelt.

Finanstilsynet konkluderer i en ny rapport, at medarbejdere ikke får den nødvendige rådgivning, når de skifter job, fordi pensionsselskaber og pensionskasser efter eget udsagn ikke har tilstrækkelig indsigt i de andre selskabers forsikringsdækninger.
Ny forsikring mod rådgiverfejl

Svigt fra leverandører kan forårsage kriser

Flot afkast til pensionsopsparerne

Willis Towers Watson har skabt en ny projektansvarsforsikring med attraktive priser og vilkår til små og mellemstore byggesager.

31 procent af danske virksomheder, kommuner og statslige organisationer har de seneste to år oplevet en krise på grund af svigt fra en leverandør.

Pensionsselskabernes samlede afkast for 2017 ligger nu klar, og den forsigtige optimisme, som investeringseksperterne lagde for dagen i begyndelsen af året, har vist sig at blive mere end opfyldt.
Aktuarrapporter til proaktiv håndtering af arbejdsskader

Nye pensionsregler pr. 1. januar 2018

Fremtidens risikobillede

Willis Towers Watson hjælper hvert år kommuner og regioner med at opgøre deres økonomiske forpligtelser på arbejdsskader, men tilbyder også femårige budgetter og årsagsanalyser, der skaber overblik og giver mulighed for at arbejde målrettet med forebyggelse.

Folketinget har 19. december 2017 vedtaget nye regler på pensionsområdet. De nye regler har betydning for indbetalingerne til aldersopsparing, udbetaling af ratepension og for, hvornår man kan få sin pension udbetalt.

Årsskiftet nærmer sig, og det er en oplagt anledning til et kig på de signaler, der toner frem på risikoradaren. Overordnet set er der særligt fire trends, der ikke bare i 2018 – men i de kommende år – stiller øgede krav til risikostyringen i danske virksomheder.
2 3 4 5 6