Nyheder

Bygherre får nu kompensation, hvis rådgiver regner forkert

Willis Towers Watson er 100 procent uvildig

Omkostningerne overstiger ofte udbetalingen i sager om bestyrelsesansvar

Er beregningerne fra den tekniske rådgiver forkerte, kan bygherre med de nye ABR-regler få dækket fem procent af merudgifterne til et byggeri – også selvom bygherre ikke har lidt et decideret tab.

Andre pensionsmæglere har fået kritik i medierne for at anbefale deres egne produkter – samtidig med, at de kalder sig uvildige. Willis Towers Watson har ingen egne produkter, fordi uvildigheden altid kommer i første række.

Antallet og kompleksiteten i bestyrelses- og direktionsansvarssager er stigende, og ofte overstiger udgifterne til advokater det beløb, der udbetales i erstatning. Sagsomkostningerne ved uberettiget krav er ligeledes steget mærkbart.
Fra afvisning af dækning til erstatning af skade

Uafhængig bankmægler viser vej til bedre finansielle løsninger

Sådan håndterer Willis Towers Watson dine persondata

En større boligforening fik afvist at få dækket skaderne efter en vandskade, men efter Willis Towers Watson har gennemgået forsikringsbetingelserne og været i dialog med forsikringsselskabet, kan boligforeningen nu se frem til en betydelig erstatning.

To tidligere medarbejdere fra Danske Bank har etableret virksomheden FinPro, der fungerer som uafhængig bankmægler for danske virksomheder. Willis Towers Watson har etableret et strategisk samarbejde med FinPro for at give sine kunder adgang til bedre, finansielle løsninger.

Willis Towers Watson har tilpasset sine processer og opdateret sine retningslinjer, så de lever op til reglerne i den nye persondataforordning (GDPR).
”Stifinder har været en god hjælp for vores stressramte medarbejdere”

Stigende fokus på rejsesikkerhed

Seniorrådgivning baner vejen for bedre pension

Sygefravær belaster og udfordrer en virksomhed. I FTZ har man sat ind med sundhedskonceptet Stifinder for at tilbyde en hurtig indsats til stressramte medarbejdere.

Travel Risk Management er blevet et aktuelt emne i en verden med nye trusler, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og virksomheder oplever, at de får flere og flere henvendelser fra medarbejderne om virksomhedens rejsesikkerhedspolitik og -procedurer.

2500 seniorer kan se frem til i gennemsnit at få 162.800 kroner mere, når de går på pension om få år. Det er resultatet af Willis Towers Watsons seniorrådgivning gennem de tre år, Seniorafdelingen nu har eksisteret.
Forsikringsprisen skal passe til risikoen

Den effektive plan for aflønning af sælgere

Ny nordisk chef for Executive Compensation

Willis Towers Watson udfører Loss Forecast-analyser, der giver kunderne indblik i, om de betaler den rette pris på deres arbejdsskadeforsikringer. Det har givet en kunde en besparelse på 30 procent.

Virksomhedens plan for aflønning af sælgere er tilpasset den overordnede strategi, men understøtter langt fra altid den ønskede adfærd. Det viser Willis Towers Watsons undersøgelse af danske virksomheders aflønningsplaner for sælgere.

Piia Pilv er udpeget som Senior Director for Executive Compensation i Danmark og de øvrige nordiske lande.
1 2 3 4 5