Nyheder

Millioner i ekstra erstatning til uarbejdsdygtige medarbejdere

Et halvår med store kursudsving og beskedne afkast

En målrettet opsparingsplan giver flere penge til pensionen

Willis Towers Watson har i første halvår af 2018 skaffet sine kunder mere end 16 millioner kroner i ekstra erstatning i ni sager, hvor kunderne i første omgang havde fået afslag på erstatning. I Karsten Hommelgaards tilfælde krævede det involvering af Ankenævnet for Forsikring, før han efter to år kunne få sin erstatning.

Der er forsigtig optimisme hos de danske pensionsselskaber efter et første halvår, der på flere områder har været mere udfordrende end 2017. Willis Towers Watsons opsparingschef Morten Linde vurderer afkastsituationen og ser på selskabernes evne til at udnytte tendenserne i markedet.

Willis Towers Watson tilbyder økonomisk rådgivning til privatpersoner, der gerne vil have en ’second opinion’ på deres opsparingsplan for at kunne gå en tryg pensionisttilværelse i møde.
»Uden hjælp fra mæglers ingeniør havde vi ikke fået erstatning«

Pensionsmarkedet krymper

Bygherre får nu kompensation, hvis rådgiver regner forkert

I marts 2018 springer et vandrør på en skole i Frederikshavn Kommune. To gange afviser forsikringsselskabet at dække skaderne, men efter en ingeniør fra Willis Towers Watson udarbejder en rapport om sagen, får kommunen godkendt sit erstatningskrav.

Antallet af pensionsselskaber i Danmark er faldet til fem, efter at AP Pension har købt Skandia. Det øger behovet for en uafhængig mægler, der alene er fokuseret på at skabe optimale løsninger for kunden.

Er beregningerne fra den tekniske rådgiver forkerte, kan bygherre med de nye ABR-regler få dækket fem procent af merudgifterne til et byggeri – også selvom bygherre ikke har lidt et decideret tab.
Willis Towers Watson er 100 procent uvildig

Omkostningerne overstiger ofte udbetalingen i sager om bestyrelsesansvar

Fra afvisning af dækning til erstatning af skade

Andre pensionsmæglere har fået kritik i medierne for at anbefale deres egne produkter – samtidig med, at de kalder sig uvildige. Willis Towers Watson har ingen egne produkter, fordi uvildigheden altid kommer i første række.

Antallet og kompleksiteten i bestyrelses- og direktionsansvarssager er stigende, og ofte overstiger udgifterne til advokater det beløb, der udbetales i erstatning. Sagsomkostningerne ved uberettiget krav er ligeledes steget mærkbart.

En større boligforening fik afvist at få dækket skaderne efter en vandskade, men efter Willis Towers Watson har gennemgået forsikringsbetingelserne og været i dialog med forsikringsselskabet, kan boligforeningen nu se frem til en betydelig erstatning.
Uafhængig bankmægler viser vej til bedre finansielle løsninger

Sådan håndterer Willis Towers Watson dine persondata

”Stifinder har været en god hjælp for vores stressramte medarbejdere”

To tidligere medarbejdere fra Danske Bank har etableret virksomheden FinPro, der fungerer som uafhængig bankmægler for danske virksomheder. Willis Towers Watson har etableret et strategisk samarbejde med FinPro for at give sine kunder adgang til bedre, finansielle løsninger.

Willis Towers Watson har tilpasset sine processer og opdateret sine retningslinjer, så de lever op til reglerne i den nye persondataforordning (GDPR).

Sygefravær belaster og udfordrer en virksomhed. I FTZ har man sat ind med sundhedskonceptet Stifinder for at tilbyde en hurtig indsats til stressramte medarbejdere.
1 2 3 4 5