Nyheder

Usikkerhed om cyberdækning

Fem forbedringer af pensionsopsparingen

Forbigående skader er også arbejdsskader

Lige nu gennemgår forsikringsselskaberne vilkårene i deres forsikringsprodukter for at skabe klarhed og udrydde 'skjulte' cyberdækninger (Silent Cyber Coverage) i forsikringsprodukter, som ikke har til hensigt at dække cyber.

Willis Towers Watson hjælper hvert år mange tusinde kunder med at få gennemgået og optimeret deres pensionsopsparing. Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov og situation – alligevel er der gengangere i de forbedringer, der typisk bliver foretaget.

Folketinget har vedtaget en lovændring, der skal sikre, at skader, der sker på arbejdet og skyldes arbejdet, bliver anerkendt som arbejdsskader.
Pensionsmæglerne giver gevinst på alle hylder

Modent marked for cyberforsikringer

Stor forskel på pensionsselskabernes behandling af langtidssyge medarbejdere

Det har skabt værdi for både lønmodtagere, virksomheder og samfund, at danske pensionsmæglere i mere end 30 år har været med til at udvikle og øge konkurrencen på pensionsmarkedet.

Cyberkriminalitet har kostet danske virksomheder flere milliarder kroner i tab, som ikke i alle tilfælde har været dækket af forsikringen. Men sådan behøver det ikke at være, for der findes i dag rigtig gode forsikringsløsninger i det danske og internationale forsikringsmarked.

Willis Towers Watson bedømmer pensionsselskabernes måde at håndtere skaderamte forsikrede med-arbejdere under en firmapensionsordning. Bedømmelsen indgår, når virksomheder bliver rådgivet om deres valg af pensionsleverandør.
»Pensionsrådgivningen var en øjenåbner«

Nyt værktøj hjælper virksomheder med at prioritere risici

Ny risiko for hovedentreprenører?

Christian Larsen og hans kone har fået overblik over deres økonomi, og deres møde med seniorrådgiveren fra Willis Towers Watson har gjort dem mere klar til deres pension.

Risk Strategy Roadmap understøtter forretningsstrategien og skaber sammenhæng mellem en virksomheds Enterprise Risk Management og dens investering i forebyggelse og forsikringer.

Højesteret har i en nylig dom slået fast, at en hovedentreprenør kan hæfte over for en skadelidt tredjemand for en underentreprenørs ansvarspådragende fejl. Men er der derved skabt en ny retsstilling?
Gode tider for pensionsopsparerne

Nye former for kriminalitet mod virksomheder

Kundens interesser kommer altid først

Pensionsselskaberne har indtil nu udnyttet de stigende kurser på aktie- og obligationsmarkederne til at levere pæne afkast til investorerne.

En enkelt telefonopringning kan være nok til at udsætte en virksomhed for omfangsrige skader eller økonomiske tab – kriminalitet begås i nye former, og det stiller krav til virksomheder, der vil sikre og forsikre sig.

Sus Seroff har fået mere end 150.000 kroner ekstra til pensionen, efter at hun har fået Willis Towers Watson til at gennemgå sin pensionsopsparing.
1 2 3 4 5