Nyt træningsprogram hjælper skolebørn til mere bevægelse

onsdag d. 5. februar, 2020

Et nyt træningsprogram gør det nemt for skolelærere at indarbejde bevægelse i undervisningen og at styrke elevernes indlæring og sundhed.

Af Kristine Seest

Flere undersøgelser viser, at fysisk aktivitet, der gennemføres i forbindelse med undervisning, er med til at aktivere hjernen og styrke hukommelsen. Men i en rapport fra august 2019 konkluderer Sundhedsstyrelsen, at 11-15-årige børn og unge i Danmark bevæger sig for lidt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Det problem skal et nyt træningsprogram til skolerne afhjælpe.

Træningsprogrammet 'Bevægelse i skolen' er udviklet af Willis Towers Watson og NielsenCare og består af 10-minutters træningsvideoer. 'Bevægelse i skolen' er udviklet på baggrund af erfaringer fra et lignende træningsprogram, der tilbydes til arbejdspladser, hvor fysioterapi og osteopati også udgør den sundhedsfaglige baggrund.

»Willis Towers Watson henvender sig primært til virksomheder og større organisationer, men vores træningsprogram til arbejdspladser har vist, at bevægelse i en stillesiddende hverdag kan gøre en stor forskel for både trivslen, produktiviteten og sundheden – og de positive effekter kan i høj grad også komme danske skoleelever til gode,« siger Kurt Henriksen, der er ansvarlig for at betjene Willis Towers Watsons offentlige kunder.

Med 'Bevægelse i skolen' kan en skolelærer indføre en bevægelsespause, uden at klassen behøver at forlade klasseværelset, og uden at det kræver ekstra forberedelse af læreren.

Bedre indlæring
Muligheden for at indføre en bevægelsespause kan være begrænset af skolens fysiske rammer og lærerens mangel på tid til ekstra forberedelse. De forhindringer er der taget højde for med 'Bevægelse i skolen', og derfor kan programmet være en hjælp til, at eleverne får bevæget sig i undervisningstiden, og at de dermed får bedre forudsætninger for at huske det, de har lært.

»I programmet er der lagt vægt på øvelser med høj intensitet, der får pulsen op og aktiverer hjernen. Der er også lagt vægt på, at øvelserne vedligeholder smidigheden i kroppen og styrker musklerne, for på den måde kan man forebygge nogle af de skader, der typisk opstår, når man bruger en pc, smartphone eller tablet over længere tid,« siger fysioterapeut og osteopat Kasper Nielsen fra NielsenCare.

Det eneste, læreren skal bruge for at sætte gang i en bevægelsespause, er en tilslutning til internettet og en skærm.

Målrettet forskellige klassetrin
Videoerne er på 10 minutter og består af øvelser, der er målrettet klassetrin i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Læreren vælger en af de videoer, der er relevant for den aktuelle klasse, og på videoerne viser børn i en tilsvarende alder de øvelser, som klassens elever skal udføre. Træningsprogrammet hjælper skoler med at leve op til kravet i folkeskoleloven om, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i undervisningstiden.

Mere bevægelse i elevernes hverdag, kan være en fordel for både eleverne, lærerne, skolen og kommunen.

»Ved at tilbyde et bevægelsesprogram til skoleelever kan Willis Towers Watson forhåbentlig bidrage til, at eleverne vokser sig til at blive veluddannede og stærke voksne med sunde vaner, når vi engang møder dem på fremtidens arbejdsmarked,« siger Kurt Henriksen.

Hvis du ønsker at høre mere om 'Bevægelse i skolen', er du velkommen til at kontakte Kurt Henriksen på kurt.henriksen@willistowerswatson.com

Læs mere i Sundhedsstyrelsens rapport: Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige

kristine.seest@willistowerswatson.com