Nyt forskningsprojekt skal påvise effekten af at forebygge skader

tirsdag d. 5. februar, 2019

13 af landets kommuner er med i et nyt forskningsprojekt, der skal indsamle data om de skader, der opstår i kommuner, og belyse effekten af investeringerne i forebyggelse og forsikring.

Af Kristine Seest

Danske kommuner og regioner bruger hvert år millioner af kroner på at forhindre brand- og vandskader, tyveri og hærværk samt skader forårsaget af vejrforhold. Et nyt ph.d.-projekt skal i løbet af de næste tre år afdække den økonomiske værdi af aktiv skadeforebyggelse.

Simon Sølvsten, der til dagligt arbejder med strategisk risikorådgivning i Willis Towers Watson, står bag ph.d.-projektet.

»Målet med ph.d.-projektet er at give organisationerne et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem forskellige forebyggelsesinitiativer – og at supplere med redskaber, der kan hjælpe organisationerne med at skabe den rette balance mellem indsats og risiko. Skadeforebyggelse er en kompleks disciplin, og der er brug for et større indblik i, om pengene bliver brugt der, hvor de skaber mest værdi,« siger Simon Sølvsten.

Simon Sølvsten fra Willis Towers Watson står bag ph.d-projektet

Databaseret viden
13 danske kommuner, en region og fire forsikringsselskaber er med som partnere i projektet – blandt andre Københavns Kommune.

»Vi er tiltalt af projektets videnskabelige tilgang til skadeforebyggelse, og vi har valgt at være med som partner, fordi vi får en samlet datamængde fra kommuner, der arbejder med de samme risici, som dem vi står over for. Projektet er objektivt og evidensbaseret, og det appellerer til os, og vi forventer, at projektet skaber læring og værdi for os,« siger sektionchef Philip Junker fra Afdelingen for Sikring & Risikostyring i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Forsikringsselskabet Protector Forsikring leverer forsikringer til ca. 80 af Danmarks 98 kommuner og er et af de fire forsikringsselskaber, der også er med som partner i projektet.

»Projektet er interessant, fordi det er databaseret. I Danmark mangler vi et større datasæt, der beviser, at skadeforebyggelse kan betale sig. Vi har tal, der viser, at forebyggende indsatser rettet mod det enkelte individ har effekt – men vi mangler evidens for skadeforebyggelse i et større perspektiv. Kommunerne er langt fremme sammenlignet med andre organisationer i forhold til at have fastansatte risikoansvarlige, der koordinerer indsatser på et overordnet niveau. Og derfor tror jeg også, at projektet kan give læring til andre typer af organisationer, der ikke har samme tradition for at samle organisationens risikostyring,« siger Commercial Ansvarlig Stefan Sørensen fra Protector Forsikring.

Titlen på ph.d.-projektet er: A financial perspective on risk management in the insurance industry. Projektet er startet 1. januar 2019 og bliver gennemført over de næste tre år under ph.d.-ordningen på Syddansk Universitet ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet i Esbjerg. Ønsker du mere information om forskningsprojektet, kan du kontakte Simon Sølvsten på simon.solvsten@willistowerswatson.com

kristine.seest@willistowerswatson.com