Nye pensionsregler pr. 1. januar 2018

torsdag d. 21. december, 2017

Folketinget har 19. december 2017 vedtaget nye regler på pensionsområdet. Reglerne træder i kraft 1. januar 2018 og medfører:

  • ændringer af beløbet, der kan indbetales på en aldersopsparing
  • forlængelse af udbetalingsperioden for ratepensioner
  • ændringer af tidspunktet for, hvornår man kan få udbetalt sin pensionsopsparing

Aldersopsparing
Det har indtil nu være muligt at indbetale 29.600 kroner om året på en aldersopsparing. Det beløb ændres nu og afhænger fremover af, om der er mere eller mindre end fem år til, at man når folkepensionsalderen.

  • Er der mere end fem år til folkepensionsalderen, kan man pr. 1. januar 2018 kun indbetale 5.100 kroner om året.
  • Er der mindre end fem år til folkepensionsalderen, kan man pr. 1. januar 2018 indbetale 46.000 kroner om året. Beløbet øges hvert år frem til 2023, så der i 2023 kan indbetales 51.100 kroner om året.

Indbetalinger på en aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat. Udbetalingen er til gengæld skattefri og sker som et engangsbeløb.

»Vi finder det positivt, at der nu bliver bedre muligheder for at indbetale til aldersopsparingen i den sidste del af arbejdslivet. Det øger incitamentet til at fortsætte med at spare op til pensionen i den sidste del af arbejdslivet, fordi udbetaling af aldersopsparingen ikke modregnes i de offentlige ydelser,« siger forsikringsmægler Nicolai Olsen fra Willis Towers Watson.

Ratepension
Ratepensioner kan i dag udbetales i en periode på mellem 10 og 20 år. Den periode øges, så det pr. 1. januar 2018 er muligt at få udbetalt sin ratepension i helt op til 30 år.

Udbetalingstidspunkt
De nye regler ændrer også på, hvornår man kan få sin pensionsopsparing udbetalt. Tidspunktet afhænger af, hvornår pensionsordningen er oprettet.

  • Pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, kan først blive udbetalt, når der er mindre end tre år til, at man når folkepensionsalderen.
  • Pensionsordninger, der er oprettet mellem 1. maj 2007 og 31. december 2017, kan udbetales, når der er mindre end fem år til, at man når folkepensionsalderen.
  • Pensionsordninger, der er oprettet før 1. maj 2007, kan udbetales, når man fylder 60 år.

Hvis man tegner en ny pensionsordning – eksempelvis fordi man skifter job, eller fordi virksomheden skifter pensionsselskab – så kan man bevare sit udbetalingstidspunkt ved at flytte sin gamle pensionsordning med over i det nye pensionsselskab.

Næste skridt
Ændringerne af pensionsreglerne er kun første del af en større pensionsreform. Anden del, der handler om udmøntning af 2,4 milliarder kroner, skal forhandles på plads i løbet af foråret 2018.

Bemærk, at folkepensionsalderen løbende bliver justeret og afhænger af, hvornår man er født. På borger.dk kan man se, hvornår man kan gå på pension. Gå til borger.dk

Du er velkommen til at kontakte Willis Towers Watson, hvis du ønsker at få mere at vide om de nye pensionsregler. Du kan ringe til os på telefon 8813 9600 eller skrive til os via e-mail på dk-info@willistowerswatson.com