Nye garantier er en fordel for entreprenører

mandag d. 11. september, 2017

Willis Towers Watson har udvidet paletten af ydelser og tilbyder nu også garantier til entreprenører. I et konkret tilfælde har det resulteret i en garantiramme på 100 millioner kroner til en større dansk entreprise.

Af Kristine Seest

Hurtig og effektiv garantistillelse. Det er, hvad entreprenører fremover kan få hjælp til hos Willis Towers Watson. Med en garanti dokumenterer entreprenøren sin kreditværdighed over for bygherren, og nu får entreprenøren mulighed for at fremskaffe garantien hurtigt og til markedets bedste vilkår.

»Garantier til entreprenører er et forholdsvis nyt produkt i Willis Towers Watson, som endnu ikke er bredt fuldt ud til alle kunder, men det vil det blive i nær fremtid. Vores kendskab til entreprenørbranchen giver – i kombination med vores uvildighed – stærke forudsætninger for at forhandle konkurrencedygtige garantier på plads,« siger Team Manager og entrepriseekspert André Andersen fra Willis Towers Watson.

Når der skal stilles garantier efter standardbetingelserne for bygge- og anlægsarbejder (AB92), henvender entreprenører sig traditionelt til enten deres bank eller direkte til et garantiselskab. Men fremover kan entreprenører også henvende sig til Willis Towers Watson. Her vil 18 entrepriseeksperter i Danmark og 160 entrepriseeksperter i den europæiske del af Willis Towers Watson være klar til at indhente garantier til projekter.

En udvidelse af samarbejdet
I et konkret tilfælde har et selskab, der har været kunde hos Willis Towers Watson gennem flere år, valgt at bruge Willis Towers Watson som leverandør af en garanti til en stor og flerårig entreprise, der omfatter en garantiramme på 100 millioner kroner. I denne sag har Willis Towers Watsons internationale samarbejdspartnere været en genvej for kunden til markedet.

»Selskaberne har forskellig risikoappetit, og det har derfor betydning, om den konkrete entreprise er stor eller lille, dansk eller udenlandsk, kortvarig eller langvarig. Projektets karakter og vores kendskab til selskaberne betyder, at vi kan placere garantien der, hvor entreprenøren kan opnå de bedste vilkår – og det har betydning for bundlinjeresultatet i den enkelte entreprise,« siger André Andersen.
 
I modsætning til en bank eller et enkelt forsikringsselskab kan Willis Towers Watson i kraft af det brede kendskab og samarbejde med flere selskaber sikre, at garantier kan placeres og ofte bredes ud til flere selskaber på en måde, der er favorabel for entreprenøren.

Når en aftale er på plads, vil den enkelte entreprenør på sigt kunne oprette sit projekt i en portal, der skal understøtte processen og sikre udstedelse af en garanti inden for et døgn.

kristine.seest@willistowerswatson.com

Fakta om Willis Towers Watson garantier til entreprenører:

Garantityper – AB-92 garantier, ABT-93 garantier, arbejdsgarantier, tilbudsgarantier, performance bonds m.v.

Kundegrupper – Entreprenører, leverandører, producenter, bygherrer m.fl.

Geografi – Typisk danske entrepriser, men også mulighed for udenlandske projekter

Garantisummer – Op til én milliard kroner

Garantiselskab – Internationalt anerkendte forsikringsselskaber med rating A eller bedre

Ekspeditionstid – Garantier kan etableres fra dag til dag

Etablering – Kontakt Willis Towers Watson for etablering af selvstændig garanti eller rammeaftale