Ny brancheaftale hjælper syge medarbejdere

torsdag d. 7. september, 2017

Danmarks syv største pensionsselskaber har med virkning fra 1. september tilsluttet sig en fælles brancheaftale. Aftalen sikrer, at syge medarbejdere ikke længere risikerer at stå uden forsikringsdækning, hvis deres arbejdsplads skifter pensionsleverandør. 

Af Tina Thykjær

Når en virksomhed skifter pensionsleverandør, har det hidtil været en udfordrende del af processen at få sørget ordentligt for de medarbejdere, der var sygemeldt på tidspunktet for overdragelsen, og som derfor måske ikke var i stand til at opfylde helbredskravene hos det nye selskab. Det har betydet forhøjede priser for de medarbejdere, der er blevet efterladt uden for pensionsordningen.

»Netop fordi der har manglet fælles retningslinjer, har der kunnet opstå tvister om, hvorvidt syge medarbejdere skulle forblive hos den bestående leverandør eller få lov til at komme med over i det nye selskab. Problemet for dem, der skulle blive tilbage, har først og fremmest været langt højere priser for forsikringsdækningerne,« siger Nefer Stensballe, leder af afdelingen Placement & Claims, der blandt andet håndterer udbud af pensionsordninger i Willis Towers Watson.

Enighed om fælles principper
For at løse problematikken med de syge medarbejdere, har brancheorganisationen Forsikring & Pension nu udarbejdet et sæt fælles principper, der er blevet tiltrådt af AP Pension, Danica Pension, Nordea Liv & Pension, PFA Pension, SEB Pension, Skandia og Topdanmark. Disse pensionsselskaber forpligter sig til at sikre, at ingen medarbejdere er ringere stillet efter et leverandørskifte, og at det nye selskab er forpligtet til at modtage alle medarbejdere, der ikke står anført på en arbejdsgivererklæring, med uændret risikodækning.

Willis Towers Watson har længe presset på for en løsning, og Nefer Stensballe er derfor meget tilfreds med, at aftalen nu endelig er blevet en realitet.

»Hver eneste gang vi har gennemført et udbud for vores kunder over de seneste år, har vi forsøgt at presse selskaberne for at sikre, at ingen medarbejdere skulle falde mellem to stole ved et leverandørskifte. At sikre de syge er et af de allervigtigste fokuspunkter ved ethvert udbud, for ingen arbejdsgiver kan leve med, at man ved et leverandørskifte taber en gruppe af syge medarbejdere på gulvet – samtidig med, at man forbedrer vilkår og priser for alle de raske.«

At der nu er kommet fælles fodslag blandt selskaberne er også vigtigt for Nefer Stensballe.

»Vi har igennem en lang periode haft et marked, hvor nogle af selskaberne har været bannerførere for et ’alle ind – alle ud’-princip, mens andre selskaber ikke har ønsket at følge det princip. Nogle selskaber har endda forskelsbehandlet deres kunder, så store kunder kunne nyde godt af denne fordel, mens man ikke var parat til at tilbyde det samme til de mindre kunder. Det har alt sammen skabt en skævhed inden for kundesegmenterne og en træghed i forhold til mobiliteten i markedet. De nye fælles principper er derfor et stort fremskridt.«

Aftalen er trådt i kraft pr. 1. september, så alle leverandørskifter mellem de selskaber, der har tilsluttet sig aftalen, er omfattet af principperne. 

tina.thykjaer@willistowerswatson.com


Brancheaftalens hovedprincipper

  • Hvis en medarbejder har en ’arbejdskapacitet’ på 50 procent eller derover den dag, hvor det nye selskab overtager ordningen, så skal det nye selskab modtage medarbejderen. Arbejdskapacitet er et helt nyt begreb i denne kontekst og defineres som antal timer, den forsikrede person kan arbejde. Begrebet erstatter i denne sammenhæng det tidligere ’erhvervsevne’, der både vurderede helbred og indtjeningsevne.

  • Hvis en medarbejder har en arbejdskapacitet, der er nedsat med mere end 50 procent, så er det nuværende selskab til gengæld forpligtet til at videreføre medarbejderens dækninger på rimelige prismæssige vilkår. Det betyder, at selskabet ved en fastsættelse af den nye forsikringspris skal tage hensyn til, at medarbejderen loyalt har betalt sin forsikringspræmie, men uforskyldt er havnet i en situation, hvor vedkommende står uden for fællesskabet (firmapensionsordningen).

Læs hele brancheaftalen