Når firmapensionen sendes til syn, bliver den ofte skiftet ud

Nicolai Olsen - mandag d. 13. marts, 2017

Konkurrencen på firmapensionsmarkedet har aldrig været større. Willis Towers Watson oplever en stor villighed til at gå efter de bedste vilkår for både virksomhed og medarbejdere – også selvom det betyder, at virksomheden er nødt til at skifte leverandør.

Som Danmarks største forsikringsmægler gennemfører Willis Towers Watson hvert år mere end 200 udbud og sammenligninger af aftaler på firmapensionsområdet. Det giver en ret præcis indsigt i, hvilke pensionsselskaber der er konkurrencedygtige og vinder markedsandele, og hvilke pensionsselskaber der er knap så konkurrencedygtige.

Det ender ofte med en udskiftning
Gennem de seneste år er 40 procent af de udbud, der er gennemført af Willis Towers Watson, endt med, at virksomheden har skiftet til en ny pensionsleverandør. Det er en stor og velovervejet beslutning, når en virksomhed ender med at stoppe et langvarigt samarbejde med en leverandør. Betydelige prisbesparelser og vilkårsmæssige forbedringer ligger oftest til grund for beslutningen.

Hver medarbejder har sparet op til 30 procent
I gennemsnit har hver medarbejder i de virksomheder, der har været i udbud hos Willis Towers Watson, sparet 25-30 procent på forsikringsprisen. Dertil kommer værdien af forbedrede forsikringsbetingelser og forbedrede opsparingsmuligheder.

Det er ikke alle virksomheder, der ender med at skifte leverandør efter en udbudsproces. Til gengæld opnår de ofte store forbedringer på både de økonomiske og ikke-økonomiske parametre, og de får markedets ord for, at de har den bedst opnålige firmapensionsordning på markedet.

Willis Towers Watson anbefaler, at en firmapensionsordning sendes i udbud hvert 3.-5. år for at sikre konkurrencedygtige priser, satser og vilkår.

Har du brug for mere information?
Ring eller skriv til din kontaktperson i Willis Towers Watson, hvis du har brug for at høre mere om muligheden for at sende virksomhedens firmapensionsordning i udbud.