Medarbejdernes livsstil udfordrer trivslen på arbejdspladsen

fredag d. 16. marts, 2018

Det går den forkerte vej med danskernes livsstil, og det kan gå ud over virksomhedens resultater. Willis Towers Watsons LIFE-rapport 2017 viser, at livsstilen er den største udfordring for medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.  

Af Kristine Seest

Trivsel på arbejdspladsen handler ikke kun om et godt arbejdsmiljø. Det viser den samlede rapport over de LIFE-analyser, som Willis Towers Watson har gennemført for danske virksomheder i 2017. LIFE-analysen kortlægger medarbejdernes trivsel og sundhed, og konklusionen i LIFE-rapport 2017 er, at medarbejdernes livsstil er den største udfordring i forhold til trivslen på arbejdspladsen.

»Mange faktorer afgør, hvor godt man trives på sit arbejde, og trivsel på arbejdspladsen kan ikke – som LIFE-analysen dokumenterer – isoleres fra private livsbetingelser som for eksempel livsstil, selvforståelse og sociale vilkår,« siger trivselsekspert Annette Lagerstedt fra Willis Towers Watson.

Livsstil er det ene af de fire hovedområder i LIFE-analysen og dækker de såkaldte KRAMS-faktorer (kost, rygning, alkohol, motion og søvn). De tre andre hovedområder er Indstilling, Fundament og Erhvervstrivsel.

Nedenstående barometer viser det samlede resultat af de gennemførte analyser på en skala fra 1 til 5 – fra et fremragende resultat til et dårligt resultat. De sorte streger markerer resultatet inden for hvert af de fire hovedområder samt et total LIFE-tal, og jo længere mod højre, den sorte streg er, desto dårligere er trivslen inden for det pågældende område. 

LIFE-rapport 2017 viser inden for hovedområdet Livsstil, at:

  • 57 procent af medarbejderne har et BMI på over 25 (BMI over 25 indikerer overvægt)
  • 61 procent af medarbejderne oplever, at de ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om bevægelse og motion
  • 54 procent af medarbejderne oplever, at deres søvn ikke er god nok, og at de føler sig trætte i løbet af dagen
  • 19 procent ryger
  • 9 procent drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens anbefaling

Konklusionen i LIFE-rapport 2017 understøtter resultaterne i Sundhedsstyrelsens rapport ’Danskernes sundhed 2017’, der blev offentliggjort 6. marts 2017, og som blandt andet viser, at flere og flere danskere er overvægtige, spiser usundt og bevæger sig for lidt.

Svært at ændre vaner
LIFE-rapport 2017 viser desuden, at det er svært for medarbejderne at ændre vaner.

»Virksomheder, der iværksætter initiativer, der hjælper medarbejderne med at træffe sunde valg og ændre vaner, styrker potentielt både trivslen og produktiviteten i virksomheden. Mere bevægelse i hverdagen er for mange af de medarbejdere, der har stillesiddende arbejde, bare ét område, hvor der med en relativ lille indsats kan skabes høj værdi – for både medarbejdere og virksomhed siger Annette Lagerstedt.

LIFE-analysen giver virksomheden indblik i, hvad der er særligt udfordrende for trivslen i lige netop deres virksomhed. Det giver et solidt fundament til at iværksætte initiativer, der både er målrettede og relevante. På baggrund af LIFE-analysen rådgiver Willis Towers Watson virksomheder om, hvilke initiativer der kan iværksættes for at forbedre trivslen og dermed minimere de risici, der er forbundet hermed.

Hvis du vil vide mere om LIFE – og den værdi analysen kan tilføre de sundhedsfremmende tiltag i din virksomhed – er du velkommen til at henvende dig til din faste kontaktperson i Willis Towers Watson. 

kristine.seest@willistowerswatson.com