Stigende fokus på rejsesikkerhed

mandag d. 7. maj, 2018

Travel Risk Management er blevet et aktuelt emne i en verden med nye trusler, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og virksomheder oplever, at de får flere og flere henvendelser fra medarbejderne om virksomhedens rejsesikkerhedspolitik og -procedurer.

Af Kristine Seest

En virksomheds opgave med at sikre sikkerheden og den fortsatte drift, når medarbejderne rejser, er både aktuel og kompleks. Medarbejdernes adfærd og udefrakommende risici som eksempelvis sygdomme, trafikuheld, terror, spionage, korruption og naturkatastrofer udfordrer virksomhedernes ansvar, politikker og procedurer på rejseområdet. Ansvaret og forpligtigelserne kendes også som Duty of Care.

Over en fjerdedel (28 procent) af danske virksomheder og offentlige organisationer vurderer, at rejsende medarbejdere udgør en så stor risiko, at den usikkerhed, der følger med at rejse, kan blive årsag til en krise inden for de nærmeste par år. Det viser undersøgelsen 'Er vi klar, når krisen rammer?', der i 2017 blev gennemført af Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri.

»En ting er, at risiciene i verden skifter karakter og bliver mere komplekse. En anden ting er de rejsende medarbejderes adfærd. I dag er der for eksempel mange medarbejdere, der har vænnet sig til bekvemmeligheden og fleksibiliteten ved at være tilgængelige online og bruge mobiltelefon og apps til at booke transport og ophold. Den adfærd er ofte ikke behandlet i organisationens politik og falder uden for rejsebookingsystemet. Det er et faktum, virksomheden bør forholde sig til og risikovurdere – både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og virksomhedens drift,« siger ERM-konsulent Sander Pedersen fra Willis Towers Watson.

tt

Duty of Care 
Duty of Care anses i Danmark som den juridiske og moralske forpligtelse, arbejdsgiveren har til medarbejderen – heriblandt at sikre medarbejderen under rejser.

tt

Større efterspørgsel fra rejsende medarbejdere
Rejsesikkerhed er et emne, der også optager virksomheder på internationalt plan. Halvdelen (51 procent) af de 174 Travel Managers, der har deltaget i undersøgelsen Managing the Modern Business Traveller, oplever en stigning i antallet af henvendelser og forespørgsler fra rejsende medarbejdere. Undersøgelsen er fra 2017 og er gennemført af Association of Corporate Travel Executives (ACTE) og American Express blandt virksomheder i Europa, Nordamerika og Asien.

»Opgaven med at sikre de ansattes rejsesikkerhed og virksomhedens drift er en tværfaglig disciplin, der både handler om uddannelse, it-sikkerhed og styringsværktøjer. Så når der skal udarbejdes rejsepolitikker og -procedurer, og medarbejderne skal trænes i at bruge dem, er det vores anbefaling, at flest muligt af virksomhedens afdelinger er involveret – for kun på den måde kan man få identificeret alle relevante udfordringer,« siger Sander Pedersen.

Fastholdelse af medarbejdere
En virksomheds procedurer og erklærede ansvarlighed for medarbejdernes tryghed og sikkerhed er også relevant i relation til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Det fremgår af undersøgelsen Managing the Modern Business Traveller, der blev gennemført i august og september i 2017:

 28 procent af Travel Managers rapporterer, at tilfredshed med virksomhedens rejsepolitik enten allerede er et betydningsfuldt emne eller på vej til at blive det i forhold til fastholdelse af medarbejdere
 En tredjedel af Travel Managers har de seneste 12 måneder fået et stigende antal henvendelser fra jobansøgere om virksomhedens rejsepolitik
 31 procent har modtaget anmodninger fra rejsende medarbejdere om at få indført særregler specifikt relateret til rejsepolitikken og medarbejderfastholdelse

Har du spørgsmål til din virksomheds sikkerhed i relation til rejser, er du velkommen til at tage kontakt til ERM-konsulent Sander Pedersen ved at sende en mail til sander.pedersen@willistowerswatson.com

tt

Første skridt til at styrke organisationens rejsesikkerhed

Arbejdet med rejsesikkerhed i en organisation starter typisk med:

En projektejer, der kan drive og forankre projektet
En rejsesikkerhedspolitik med tilhørende procedurer
En rejseforsikring
En alarmoperatør med 24/7-respons

tt

kristine.seest@willistowerswatson.com