Medarbejdere skal være langtidsraske

onsdag d. 12. december, 2018

Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder med det lokale erhvervsliv for at undgå nedslidning og sygemeldinger blandt medarbejderne. Willis Towers Watson er med i Projekt Langtidsrask, der omfatter syv vestjyske arbejdspladser.

Af Martin Wex

Antallet af sygemeldinger skal nedbringes, og fraværsperioderne skal forkortes. Det er i korte træk målsætningen med Projekt Langtidsrask, som Ringkøbing-Skjern Kommune har søsat for at begrænse antallet af medarbejdere, der må forlade arbejdsmarkedet før tid.

»Der er mange arbejdspladser i vores kommune, hvor medarbejderne udfører hårdt, fysisk arbejde, og derfor er der en vis risiko for, at de bliver nedslidte, så de enten må gå på førtidspension eller havner i fleksjob. Vi vil gerne gøre en indsats for at fastholde flest muligt i arbejde – og samtidig fastholde arbejdspladserne her i kommunen. Derfor valgte vi tidligere i år at lancere Projekt Langtidsrask,« siger socialrådgiver Christina van Diemen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ude blandt medarbejderne
Arla, Vestas og GPV er med i projektet sammen med den kommunale hjemmepleje og tre plejehjem. Christina van Diemen og hendes kollega Marianne Nørremark er én gang om ugen ude hos henholdsvis Arla og Vestas for at gøre det lettere for medarbejderne at søge hjælp, hvis de eksempelvis har problemer med helbredet, er udfordret af problemer i familielivet eller er på vej tilbage efter en sygemelding.

»Der er mange, der henvender sig – også tillidsfolk – og det er let, fordi man ikke behøver at bestille tid, men blot kan komme forbi. Det særligt gode er, at vi kommer i dialog med medarbejderne, mens de fortsat er i arbejde, og det har stor betydning, for jo før vi kommer i gang med indsatsen, desto mindre er risikoen for, at de ender med at blive sygemeldt,« siger Christina van Diemen.

Hjælp via Stifinder
Willis Towers Watson er med i Projekt Langtidsrask for at bidrage med viden om effektive måder at skabe sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

»Vi taler med mange virksomheder, der ønsker at øge trivslen og sundheden blandt deres medarbejdere, fordi der er en stigende bevidsthed om, at det skaber værdi på alle planer. Det øger livskvaliteten for den enkelte medarbejder og gavner virksomheden i form af et lavere sygefravær, en større loyalitet og en øget produktivitet. Derfor er der al mulig grund til at investere i medarbejderne, men det gælder om at gøre det på den rigtige måde, hvis man ønsker at opnå det bedste resultat,« siger Head of Corporate Health Management Søren Egens Petersen fra Willis Towers Watson.

Søren Egens Petersen, Head of Corporate Health Management i Willis Towers Watson

Willis Towers Watson bidrager også helt konkret til trivslen i Vestas, der er en af de virksomheder, som benytter Willis Towers Watsons sundhedskoncept, Stifinder. Det giver medarbejderne mulighed for at ringe til en sygeplejerske, hvis de har smerter, føler sig stressede eller har udsigt til at være sygemeldt i længere tid, og derfor er der ifølge Søren Egens Petersen et rigtig godt samspil mellem Langtidsrask og Stifinder.

»Vores sygeplejersker hjælper med at finde ind til problemets kerne og sørger for, at medarbejderen kommer hurtigt i gang med den rette behandling – ofte ved at udnytte de muligheder, medarbejderen har via sin behandlingsforsikring. Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune giver medarbejderne i Vestas endnu bedre muligheder for at få den rette hjælp, fordi Christina van Diemen og Marianne Nørremark er gode til at pege medarbejderne i retning af Stifinder, når det er den bedste løsning,« siger Søren Egens Petersen.

Projekt Langtidsrask er et tilbud til alle medarbejdere i de involverede virksomheder og kommunale enheder – også de medarbejdere, der ikke selv bor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

___

Projekt Langtidsrask

  • Langtidsrask er et projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Målet er at forebygge helbredsproblemer og undgå sygemeldinger blandt medarbejdere ansat i kommunens private virksomheder og offentlige organisationer.
  • Arla i Videbæk, Vestas i Ringkøbing og Lem, GPV i Tarm, Skjern Hjemmepleje og plejehjemmene Centerparken, Rosenlunden og Holmbohjemmet er med i projektet. Flere kommer til i det nye år.
  • En langtidsrask medarbejder er en person med højst fem sygedage om året – to år i træk.
  • Projekt Langtidsrask blev søsat i februar 2018 og løber frem til udgangen af 2019.

martin.wex@willistowerswatson.com