»LIFE har sat sundhedsfremme på dagsordenen«

fredag d. 8. september, 2017

Stadig flere af Willis Towers Watsons kunder efterspørger trivsels- og sundhedsanalysen LIFE. Møbelproducenten Tvilum er en af de virksomheder, der har gennemført analysen, og det har sat gang i nogle konkrete forebyggelsesinitiativer.

Af Kristine Seest

Når der skal ændres vaner i en virksomhed, går man tæt på noget af det, der er sværest at ændre, nemlig virksomhedskulturen. Opgaven bliver ikke mindre, når de vaner, der skal ændres, relaterer sig til sundhed og trivsel, for det kræver en grundig indsats at foretage en målrettet og effektfuld indsats. Møbelproducenten Tvilum er en af de virksomheder, der har gennemført Willis Towers Watsons LIFE-analyse og har fået kortlagt medarbejdernes sundhed og trivsel.

»Med LIFE-analysen har vi fået indblik i de områder, der er væsentlige for vores medarbejderes sundhedstilstand. Det har medført, at sundhedsfremme er kommet på dagsordenen, for da Willis Towers Watson præsenterede analyseresultatet for vores ledelse, fik det ledelsen til at konkludere, at der var nogle forbedringspotentialer, som vi gerne ville prioritere at arbejde med,« siger Senior HR Business Partner Lise-Lotte Kromann fra Tvilum.

Tvilum gennemførte undersøgelsen i januar 2017, og det har efterfølgende givet anledning til at etableringen af en intern tænketank bestående af medarbejderrepræsentanter fra alle niveauer og funktioner i virksomheden. Tænketankens eneste formål er at komme med idéer til initiativer, der kan forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel. Så fra at være et fokusområde, der blev sparket i gang af Tvilums HR-chef og VP Finance, er det nu medarbejdere fra alle dele af virksomheden, der er engageret i forebyggelsesindsatsen.

Medarbejderne i Tvilums interne tænketank udtænker sundhedfremmende initiativer til virksomheden

En god plan og konkrete initiativer
I Tvilums tænketank har medarbejderne udviklet to idépakker: En pakke med prioriterede forslag til aktiviteter, der skal have en investering med sig, og en pakke, der fungerer som et idékatalog til, hvordan ledere og medarbejdere selv kan iværksætte sundhedsfremmende aktiviteter.

»Vores ledelsesgruppe har forholdt sig til alle forslagene i idépakkerne. Lige nu arbejdes der blandt andet med muligheden for at etablere en sundhedsfremmende pulje, som afdelingerne kan søge tilskud fra. For at forbedre trivslen er det blandt andet besluttet, at alle afdelinger kan lave gymnastik- og strækøvelser ligesom man fremadrettet samler alle medarbejdere til et informationsmøde én gang i kvartalet. Her vil ledelsen stille op 'face to face' og fortælle om de ting, der sker i virksomheden – herunder opdatere alle på vores strategi og mål,« siger Lise-Lotte Kromann.

Det er ikke kun Tvilum, der arbejder med at styrke deres forebyggende indsatser på HR-området. Willis Towers Watson oplever stigende efterspørgsmål på LIFE-analysen, hvilket kan ses i sammenhæng med, at sygefraværet i danske virksomheder generelt er stigende, og at stress er udbredt blandt danske medarbejdere. Ved at iværksætte indsatser, der tager afsæt i virksomhedens kultur og medarbejdernes trivsel- og sundhedstilstand, kan virksomheden arbejde målrettet med at styrke både trivsel, produktivitet og risikostyring. Og netop den systematiske tilgang og det langsigtede perspektiv med LIFE har været vigtigt for Tvilum.

»Man skal være bevidst om, at det her ikke er noget, man skal gå ind og arbejde med, hvis man ikke har lavet en god plan. Vi har gjort meget ud af, at det her blev gjort grundigt og velovervejet, men det er også et område, hvor man ikke entydigt kan sige, hvad der er rigtigt og forkert, og man skal virkelig passe på, man ikke bliver hellig. Selvom man sætter gulerødder og selleri frem, er det ikke sikkert, at alle vælger dem til. Her kommer det gode kollegaskab ind i billedet, for når én starter et godt initiativ, følger flere jo ofte med,« siger Lise-Lotte Kromann.

LIFE skaber overblik
LIFE står for Livsstil, Indstilling, Fundament og Erhvervstrivsel, og det er en analyse, der kan bruges af virksomheder i alle brancher.

»Alle virksomheder med minimum 30 medarbejdere kan få gennemført en LIFE-analyse. Vores kunder fremhæver ofte, at det er en styrke, at analysen differentierer mellem medarbejdernes og ledelsens opfattelse af sundheden. Flere er blevet overraskede over det billede, der tegner sig. Og det er jo et godt afsæt til at justere og fokusere de forebyggende indsatser,« siger sygeplejerske og trivselsekspert Annette Lagerstedt fra Willis Towers Watson.

Når en virksomhed har gennemført LIFE og har lagt en plan for de forestående forebyggelsesindsatser, er der mulighed for, at Willis Towers Watson går i dialog med virksomhedens pensionsleverandør for at undersøge, om der ad den vej kan opnås tilskud til de sundhedsfremmende tiltag.

kristine.seest@willistowerswatson.com

Værdien af LIFE

Sundhedsfremmende indsats: Virksomheden får indblik i risici relateret til stress, trivsel og sygdom. Det skaber mulighed for at iværksætte en målrettet forebyggelsesindsats med henblik på at nedbringe stress og omkostninger til sygefravær. Det gør det også muligt at iværksætte en forebyggende indsats, der styrker trivslen og produktiviteten.

Risikoprofil: Fokus på sundhed og trivsel vil betyde nedgang i personskader og sygdom, som påvirker virksomhedens skaderegnskab positivt og kan give anledning til en bedre pensionsaftale.

Ledelsesfokus: Ledelsen kan prioritere de sundhedsstrategiske tiltag og benchmarke mod andre virksomheder.