Lars Gundorph stopper som CEO i Willis Towers Watson Danmark

mandag d. 11. maj, 2020

Lars Gundorph

Chief Commercial Officer Camilla Elverdal og Chief Commercial Officer Lars Christensen, der begge har været en del af Willis Towers Watson i mere end 20 år, overtager det øverste ledelsesansvar.

Efter 33 år – de seneste 15 år som administrerende direktør – i Danmarks i dag største pensions- og forsikringsmæglervirksomhed har Lars Gundorph valgt at stoppe som øverste chef i Willis Towers Watson.

»Lars Gundorph har tegnet retningen for virksomheden i en menneskealder, og derfor er det naturligvis en markant begivenhed, når han nu vælger at takke af som topchef. Lars har altid været en meget karismatisk leder, og han har en stor del af æren for, at den virksomhed, han var med til at starte for mere end 30 år siden, har udviklet sig til at være Danmarks førende på sit felt og i dag er en del af en global koncern. Hans visionære tankegang, store engagement og smittende humør vil helt sikkert blive savnet, men vi glæder os over, at hele virksomheden er gennemsyret af den samme entreprenante ånd, og at vi i Camilla Elverdal og Lars Christensen har den helt rette kombination af erfaring og kompetence stående klar til at tage over og føre virksomheden videre,« siger Regional Manager Reiner Schwinger fra Willis Towers Watson.

Lars Gundorph var i 1987 med til at grundlægge Assurandørgruppen i København – tre år efter at Assurandørgruppen havde etableret sit første kontor i Randers. Assurandørgruppen blev i 1998 en del af Willis, der i 2016 fusionerede med Towers Watson og skabte Willis Towers Watson. I 2019 havde Willis Towers Watson Danmark sit hidtil travleste år med en omsætning på 523 millioner kroner.

Fra mægler til risikorådgiver
Willis Towers Watson har de senere år udviklet sig fra at være en traditionel forsikrings- og pensionsmægler til at være et videnshus med sit primære fokus på risikostyring og forebyggelse af skader. Lars Gundorph er stolt af den udvikling, som virksomheden har gennemgået, og af de resultater, der er skabt for virksomhedens kunder.

»Det er naturligvis vemodigt at tage afsked med sit livsværk, men nu hvor opgaven med at transformere virksomheden til en professionel konsulentvirksomhed inden for risikostyring, forsikring og pension er gennemført, føler jeg, at tiden er inde til at give stafetten videre til andre dygtige folk. Det er samtidig også det helt rigtige tidspunkt for mig at komme videre og gøre brug af min erfaring og viden i andre sammenhænge,« siger Lars Gundorph, der endnu ikke har konkrete planer for, hvad fremtiden skal bringe.

Camilla Elverdal

Uændret strategi
Lederne af de to overordnede forretningsområder, Chief Commercial Officer Camilla Elverdal fra Corporate Risk & Broking og Chief Commercial Officer Lars Christensen fra Human Capital & Benefits, overtager det øverste ansvar i fællesskab. De har været en del af Willis Towers Watson i mere end 20 år og sidder begge i virksomhedens direktion. Derfor kommer der heller ikke til at ske nogen ændring af virksomhedens kurs.

»Vi er en samlet direktion og ledergruppe, der har udviklet vores overordnede strategi i fællesskab, og vi er overbeviste om, at vi med vores stålfaste fokus på uvildig rådgivning og helhedsorienteret risikostyring har fundet det helt rette værditilbud til vores kunder og er på vej i den rigtige retning. Derfor synes jeg også, at det er en ualmindelig spændende opgave at stå i spidsen for Willis Towers Watson, og jeg glæder mig utrolig meget til i fællesskab med Lars Christensen at påtage mig den nye udfordring,« siger Camilla Elverdal.

Lars Christensen

Lars Christensen har det helt på samme måde og er samtidig overbevist om, at det er en rigtig god løsning at dele det øverste ledelsesansvar.

»Willis Towers Watson er internationalt set en matrix-organisation, der er drevet og organiseret efter de to overordnede forretningsområder – forsikring og pension – som Camilla og jeg hver især står i spidsen for her i Danmark, og derfor giver det god mening at dele ansvaret. Vi har begge arbejdet os op igennem organisationen og supplerer hinanden rigtig godt, fordi Camilla har sin primære styrke inden for forsikring og på det operationelle område, mens jeg er stærk inden for pension og på salgsområdet. Det er det bedste af begge verdener. Samtidig er vi bakket op af en hel organisation af meget kompetente partnere og medarbejdere, og derfor står vi virkelig godt rustet til de fremtidige udfordringer,« siger Lars Christensen.

Camilla Elverdal har været i virksomheden siden 1998, hvor hun startede som forsikringsmægler.

Lars Christensen har været i virksomheden siden 1996, hvor han startede som salgsdirektør.

Lars Gundorph har sidste arbejdsdag 15. maj 2020.

___

Om Willis Towers Watson

Willis Towers Watson leverer proaktiv risikorådgivning, der skaber trygge rammer for dansk erhvervsliv. Vi tilbyder et uvildigt og helhedsorienteret syn på risici med udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dens medarbejdere. Vi skaber sammenhængende forsikrings- og pensionsløsninger, så virksomheden forebygger tab, får de bedste forudsætninger for vækst og kommer til at stå stærkere i konkurrencen om de største talenter.

Willis Towers Watson har mere end 30 års erfaring på det danske marked og er Danmarks største, uvildige rådgiver inden for forsikring, pension og risikostyring. Vi har 400 medarbejdere i Danmark – og mere end 45.000 kolleger i hele verden.