Kreditforsikringen hjælper når kunden ikke kan betale

tirsdag d. 12. maj, 2020

Corona-krisen har skabt helt nye vilkår for at drive virksomhed, og langt mere er blevet uforudsigeligt. Det gælder blandt andet kundernes evne til at betale deres regninger, og det er en risiko, der kræver ekstra opmærksomhed i denne tid.

Af Kristine Seest

I disse særlige corona-tider oplever virksomheder, at risikoen for ubetalte fakturaer er blevet større, og det er derfor et område, der kræver skærpet opmærksomhed. Det er blevet nødvendigt at forholde sig mere kritisk til kundernes betalingsevne og at overveje, om det er en god ide at blive ved med at sælge under de hidtige vilkår. Det gælder særligt for virksomheder, der afsætter varer til brancher, som er ekstra hårdt ramt af corona-krisen, og her kan en kreditforsikring være en hjælp til at holde hånden under virksomhedens økonomi.

»Effekterne af corona-krisen kan stadig have lange udsigter, og det kan blive en stor økonomisk belastning for en virksomhed, hvis en eller flere af dens kunder ikke er i stand til at betale for de produkter eller services, som de har fået leveret. Her kan en kreditforsikring fungere som et økonomisk sikkerhedsnet, fordi kreditforsikringen imødekommer virksomheders behov for stabilitet i en tid, hvor markedet og kunderne agerer anderledes, end de plejer,« siger forsikringsmægler Frank Petersen fra Willis Towers Watson.

Forsikringsmægler Frank Petersen fra Willis Towers Watson.

Både virksomheder, der opererer internationalt eller udelukkende i Danmark, kan sikre sig mod ubetalte fakturaer med en kreditforsikring.

Sikkerhed bliver dyrere i et usikkert marked
Den nuværende krisesituation øger risikoen for betalingsstandsninger, og det afspejler sig også i markedet for kreditforsikringer.

»Kreditforsikringsselskaberne arbejder lige nu på at ruste sig selv og deres kunder mod følgerne af corona-krisen. Selskaberne giver deres kunder en lidt længere frist til at indberette manglende betalinger, hvor årsagen er corona. Samtidig beder selskaberne deres kunder om at vurdere, om der fortsat er behov for fuld udnyttelse af de godkendte kreditaftaler. Det kreditbeløb, der er godkendt på en given kunde, kan i værste fald bortfalde, men det afhænger af de registreringer, der er foretaget på en given virksomhed i kreditselskabets database,« siger Frank Petersen.

Kreditforsikringsselskabets database er en af de risikostyringsredskaber, som en virksomhed får adgang til, når den tegner en kreditforsikring. Databasen indeholder informationer om virksomheder i hele verden, og det kan hjælpe de ansvarlige i virksomheden med at træffe kvalificerede beslutninger om deres aktiviteter og samarbejder.

Ønsker du at høre mere om din virksomheds muligheder for at få en kreditforsikring, er du velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson i Willis Towers Watson.

---

En kreditforsikring dækker:

  • Produktion og distribution af varer – Produktionsomkostningerne dækkes, hvis køber går konkurs, inden varerne er leveret. Det betyder, at halvfabrikata, der ikke kan sælges til anden side, er dækket med 90 procent.
  • Levering af varer – Der er dækning, hvis kunden standser betalingerne eller undlader at betale for varen trods gentagne rykkere.
  • Aftale om levering i en bestemt periode – I en situation med en igangværende ordre til en kunde, som kreditforsikringsselskabet ikke længere vil dække på grund af negative debitorinformationer, så er der dækning for den avance, der er pålagt fakturaen for ordren – også selvom leveringen endnu ikke har fundet sted.
  • Sagshåndtering ved tvister – Der er dækning for en tvist mellem leverandør og debitor, når kreditforsikringsselskabet anerkender virksomhedens krav. Kreditforsikringsselskabet kører sagen, og virksomheden skal ikke selv tage ansvar for sagshåndtering og omkostningerne til advokater.
  • Inkasso – Inkasso er indeholdt i kreditforsikringsaftalen, og det er derfor ikke nødvendigt for virksomheden at samarbejde med flere aktører om inddrivelse af ubetalte fakturaer.