Hvem bærer risikoen, hvis jeres varer er gået tabt?

torsdag d. 10. januar, 2019

Et containerskib har mistet 300 containere under en storm i Nordsøen. Virksomheder, der er berørt af uheldet, bør tjekke, hvilket INCOTERM der er aftalt, for at se, hvem der bærer risikoen for tabte eller beskadigede varer.

Af Søren Staberg 

Under en voldsom storm den 2. januar mistede containerskibet 'MSC Zoe' næsten 300 containere i Nordsøen nord for Holland.

Skibet, der er ejet af A.P. Møller-Mærsk-partneren Mediterranean Shipping Company (MSC) og er et af verdens største containerskibe, var på vej fra Antwerpen til Bremerhaven med containere fra hele verden – primært Fjernøsten.

MSC er i gang med at opgøre antallet af tabte og beskadigede containere – samt at fastlægge indholdet af disse – og vil formentlig kommunikere resultatet til deres kunder i løbet af den kommende uge.

Rederiets kunder vil herefter kommunikere videre til de respektive vareejere.

Tjek INCOTERM
Hvis I modtager oplysning om, at jeres varer er påvirket af uvejret den 2. januar 2019, er det vigtigt, at I forholder jer aktivt til oplysningerne. Dette indebærer i første omgang at fastlægge risikoovergangen for varerne – det vil sige, hvilket INCOTERM der er aftalt med sælger/køber.

Hvis risikoen er jeres på tidspunktet for skaden, så bør I skriftligt ansvarligholde jeres transportleverandør, og der skal herefter foretages en anmeldelse til jeres vareforsikringsselskab. Skadekrav skal sendes skriftligt til forsikringsselskabet med følgende dokumenter, der er relevante for skaden:


■ Meddelelse fra rederi/speditør om at varerne er tabt/beskadiget
Liste over skaderamte varer med værdiangivelse
Kopi af Bill of Lading/Konnossement inklusive eventuelle betingelser på bagsiden
Kopi af Handelsfaktura og pakkeliste
Reklamation eller ansvarligholdelse samt anden relevant korrespondance med speditøren/rederiet


Hvis I har brug for assistance eller har spørgsmål til, hvordan I skal forholde jer, er I meget velkommen til at kontakte jeres sædvanlige kontaktpersoner hos Willis Towers Watson eller Practice Lead Marine Cargo Søren Staberg pr. telefon på +45 8813 9772 eller via e-mail på soren.staberg@willistowerswatson.com