HR-konsulenter kan også få brug for støtte

torsdag d. 15. juni, 2017

Stifinder er et rådgivningskoncept, der tager tidligt hånd om sygefravær. DGI bruger Stifinder aktivt i forhold til stress, og det har været en stor hjælp for HR-konsulent Sonja Elgaard.

Af Søren Egens Petersen

I begyndelsen blev Stifinder brugt ved længerevarende sygdomsforløb i idrætsorganisationen DGI, der har flere end 1,5 millioner medlemmer. Men nu bliver rådgivningskonceptet også brugt ved kortere sygdomsforløb, og når medarbejdere er stressede eller har smerter, men ikke er sygemeldt. Det har Sonja Elgaard mærket på egen krop.

Som HR-konsulent har hun en travl hverdag, hvor hun er til rådighed for medarbejderne i DGI. Hun har altid været i stand til at klare alting selv og tage vare på andres udfordringer og hjælpe dem videre. Derfor var planlægning også hendes umiddelbare måde at håndtere de tidlige tegn på stress, der viste sig efter en længere periode med en øget arbejdsbyrde. Men pludselig blev det for meget, og hun måtte lade sig sygemelde. Efter en kortere sygeperiode indkaldte hun sin chef til en sygefraværssamtale for at aftale en dato for tilbagevenden til arbejdet.

»Det var min måde at vise, at jeg stadig kunne klare det selv,« siger Sonja Elgaard.

Inderst inde kunne hun dog godt mærke, at hun ikke var klar. Sonja kunne huske, da Stifinder blev præsenteret i DGI, og derfor ringede hun til Stifinder og fik med det samme fat i sygeplejerske Tina Petersen.

»Tina vidste, hvad jeg talte om, og kunne hurtigt hjælpe mig til at få lagt en holdbar plan, så jeg kunne se mig selv, både når jeg skulle holde igen, og når jeg havde brug for et kærligt skub,« siger Sonja Elgaard.

Den korrekte behandling
Ofte udebliver den ønskede effekt ved et igangsat forløb. Willis Towers Watson ser i flere sammenhænge, at en sygemeldt person i høj grad er overladt til sig selv og sin behandling. Det var også tilfældet for Sonja, som var i behandling hos en psykolog, hvor den mærkbare fremgang udeblev.

»Det gjorde en personlig forskel for mig at have en uvildig samtalepartner, der var indlevende, professionel og empatisk på samme tid. Tina hjalp mig med at skifte til en anden psykolog, og der kom skred i bedringen af min tilstand. Hun hjalp mig med at træffe de beslutninger, der var rigtige for mig,« siger Sonja.

Sygeplejerskerens råd om fokus på energi, søvn og kropslige reaktioner kombineret med en åben dialog med sin nærmeste chef har været guld værd for Sonja Elgaard.

»I begyndelsen havde vi samtaler to gange om ugen og med tiden en gang om ugen. Det blev så til en gang hver 14. dag, før jeg til sidst trappede helt ud af samtaleforløbet. Tina var god til at holde mig på sporet, og da jeg vendte tilbage den sidste uge op mod julen 2016, var jeg så småt klar til en kontrolleret opstart. Der var styr på planen, og Tina var i røret, når jeg havde brug for det,« siger Sonja.

DGI bruger Stifinder aktivt i forhold til stress
I begyndelsen brugte DGI kun Stifinder til de længerevarende forløb, men nu bliver Stifinder brugt aktivt i forhold til Stress og tilbudt til medarbejdere med kortere sygdomsforløb eller medarbejdere, der har smerter, men ikke er sygemeldt.

Ud over sygeplejerskeren fik Sonja Elgaard som led i Stifinder også hjælp af en socialrådgiver, der rådgav hende om en kontrolleret arbejdstidsoptrapning. Sonja Elgaard er i dag fuldt tilbage på jobbet og har lært at skabe balance mellem arbejde og privatliv.

Vil du vide mere?
I Willis Stifinder er det et team af sygeplejersker og socialrådgivere, der i samarbejde med arbejdsmedicinere, psykologer og fysioterapeuter arbejder for at sikre en optimal plan for den enkelte medarbejder.

Din faste kontaktperson i Willis Towers Watson kan fortælle dig mere om Stifinder, og hvem du skal kontakte for at høre, hvordan din virksomhed kan have glæde af rådgivningskonceptet.

soren.petersen@willistowerswatson.com