Hold styr på risiciene når virksomheden genåbnes

tirsdag d. 12. maj, 2020

Willis Towers Watson har udarbejdet en spørgeguide til gavn for virksomheder, der er på vej til at genåbne.

Af Elisabeth Wichmann, Chief Placement Officer

Corona-krisen har givet anledning til mange forandringer af både forretningsmuligheder og arbejdsgange i de fleste virksomheder, og nu hvor myndighederne så småt er begyndt at genåbne samfundet, er der igen meget at tage stilling til som virksomhed. Overordnet set er der en række overvejelser, som alle virksomheder bør gøre sig, inden de slår dørene op igen, og derfor har Willis Towers Watson udarbejdet en spørgeguide om virksomhedernes risikostyring og forsikringsprogrammer.

Overvej hvordan I kan undgå eller begrænse smitte
Det er af afgørende betydning, at I begrænser risikoen for smitte – både blandt jeres medarbejdere, men også over for jeres kunder og samarbejdspartnere. Et udbrud af smitte kan medføre et nedbrud i virksomhedens drift eller negativ omtale i medierne. Overvej risikoen, og tag de rette forholdsregler – herunder som minimum i henhold til de gældende offentlige retningslinjer.

Overvej hvordan et udbrud af smitte vil påvirke jeres drift

 • Har I et overblik over smitterisikoen, såvel direkte i relation til jeres egne medarbejdere som kunder og forsyningskæde?
 • Har I vedtaget forholdsregler, procedurer og lagt en plan for, hvordan I identificerer, håndterer og kommer igennem et smitteudbrud?

Vurdér denne risiko og behovet for en eventuel opdatering eller opstramning af jeres handlings- og beredskabsplaner.

Overvej jeres afhængighed af leverandører, kunder og samarbejdspartnere

 • Har I et overblik over afhængigheden af særlige leverandører og over konsekvenserne af forsinkede opstarter, nedbrud, eller ligefrem konkurser?
 • Hvilken betydning vil det få for jer som virksomhed – såvel direkte (driftssituationen, økonomi, leveringskrav m.v.) som indirekte (øvrige forsyningskæde, markedsforhold, generelle prisniveauer, image m.v.)?
 • Har I forholdsregler, procedurer samt en plan for at identificere eller opdage, håndtere og komme igennem og tilbage fra dette?

Vurdér denne risiko og behovet for en eventuel opdatering eller opstramning af jeres handlings- og beredskabsplaner.

Overvej om jeres beredskabsplaner og -procedurer er tilstrækkelige

 • Hvor godt og effektivt fungerede jeres beredskab og krisestyring i den første del af krisen?
 • Hvad var jeres læring og erfaringer i relation til: Hvad gik godt? Hvad gik ikke så godt?
 • Hvad fungerede slet ikke eller var en stor fejl?
 • Hvad kan/bør/skal I gøre bedre fremadrettet for at være bedre til at håndtere en krise – såvel opstarten som generelt?

Få indsamlet og lært af jeres erfaringer fra hele leder- og mellemlederlaget (og eventuelt også den øvrige organisation). Brug dette grundlag til at vurdere behovet for en eventuel opdatering eller opstramning af jeres risikostyring og jeres krise- og beredskabsplaner.

Overvej om jeres risikobillede har ændret sig
Der er ingen tvivl om, at vi alle kommer tilbage til en forandret situation – såvel på de interne som eksterne linjer, men også som samfund og verden generelt. Det vil kunne ses i løbet af de kommende uger og måneder i relation til hele genopstarten af jeres virksomhed og af Danmark. Det må dog også forventes at kunne ses i mange typer og former for ændringer på det længere og mere strategiske sigte.

 • Hvordan vil jeres situation blive påvirket af opstarten i den øvrige verden, reglerne og synet på den forretningsmæssige og fysiske interaktion, markeds- og konkurrenceforhold, økonomiske og finansielle forhold og faktorer?
 • Hvordan vil det påvirke jeres supply chain/forsyningskæder – inklusive indkøbspriserne, regulatoriske og fortoldningsmæssige krav m.v.?

Revurdér jeres risici og risikovurdering – både strategisk og på konkret driftsniveau – og i et bredt og helhedsorienteret perspektiv. Og juster og fastlæg jeres risikostyring ud fra det reviderede risikobillede.

Husk at hvis selv mindre forandringer giver et ændret risikobillede og en anden eksponering, så giver store forandringer kun større ændringer.