Hold fast i den langsigtede investeringsstrategi

lørdag d. 14. marts, 2020

Hvad skal man gøre ved investeringen af sin pensionsopsparing, nu hvor aktiekurserne er begyndt at falde?

Af Morten Linde, Opsparingschef, Willis Towers Watson

Finansmarkedernes kraftige reaktion på udbruddet af COVID-19 skal ses i sammenhæng med et meget flot 2019 med store stigninger på aktier over det meste af verden, hvilket fortsatte ind i begyndelsen af 2020. I slutningen af februar begyndte aktiemarkederne at reagere på den fortsatte udbredelse af COVID-19, og det globale aktiemarked har samlet set taget et dyk på cirka 25 procent i år frem til 12. marts. I øjeblikket er der store udsving, men generelt har de seneste tre uger været negative. Det er naturligvis skræmmende og betyder, at mange er usikre på, om de skal skifte risikoprofil.

Som det altid er med aktiemarkedet, så kan det gå begge veje herfra. Er der en eskalering i smitte for eksempel i USA, så kan aktiemarkederne falde yderligere. Der er dog en forventning om, at centralbankerne vil gøre, hvad de kan for at holde økonomierne i gang ved at sænke renterne yderligere – eller ved at øge opkøb af statsobligationer. Begynder der samtidig at ske en inddæmning af COVID-19, så kan aktiemarkederne modsat begynde at stige.

Løbende risikovurdering
Det er umuligt at forudse markedsudviklingen, så vores anbefaling er fortsat, at man fastholder sin langsigtede investeringsstrategi. Pensionsselskaberne foretager løbende en risikovurdering og tilpasser porteføljerne derefter. Samtidig har de allokeret en større andel af porteføljerne til alternative investeringer, som forventes at falde mindre end børsnoterede aktiver og dermed udjævne nogle af de kraftige udsving.

Har man planer om at bruge sin opsparing om få år, er det naturligvis vigtigt at vurdere, om en tilpasning af risikoprofilen er relevant. Det samme gælder, hvis der er forhold i ens økonomi, der har ændret sig, og som kan have indflydelse på risikoevnen. Men den anbefaling gælder altid, uanset om der er uro på finansmarkederne eller ej.