Halvårsstatus på risikotrends 2019

torsdag d. 9. maj, 2019

Willis Towers Watson har gjort halvårsstatus på de mest dominerende trends i 2019 – konklusionen er, at de stadig er relevante at inddrage i organisationens risikostyring.

Af Kristine Seest

Virksomheder og organisationer kan hurtigt blive forhindret eller bremset i at nå deres mål på grund af uforudsete begivenheder eller tab. Samtidig opstår nye risici, og det går hurtigt – både hvad angår eksterne trusler og klimamæssige, politiske og lovgivningsmæssige ændringer. Leder af Enterprise Risk Management Anders Busk Sørensen fra Willis Towers Watson har evalueret de tre primære risici, som Willis Towers Watson har udpeget som højaktuelle for 2019:

  • Cybersikkerhed
  • Opretholdelse af drift og forsyningskæde
  • Stress og fastholdelse af medarbejdere

»I løbet af første kvartal fik vi bekræftet, at de risikotrends, vi identificerede for 2019, er aktuelle, og at de kan give inspiration til ledelser og bestyrelsesmedlemmer, der er nødt til at være på forkant med nye og potentielle risici. Ikke kun for at håndtere de øgede risikoniveauer proaktivt, men også for at styre organisationens præstationer i retning af de strategiske og finansielle mål,« siger Anders Busk Sørensen.

Cybersikkerhed 
Center for Cybersikkerhed vurderede i marts 2019, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet i Danmark er ’meget høj’ – det højeste niveau til dato. Desuden har første kvartal af 2019 allerede budt på flere eksempler, hvor generelle it-nedbrud har fået organisationerne til at stå stille i relativt lange perioder – en større medievirksomhed, et hostingselskab, en dagligvarekæde og en kommunal it-platform er blandt eksemplerne i Danmark.

Opretholdelse af drift og forsyningskæde
Truslen fra klimaforandringerne blev understreget af 1000-års stormen i marts – der især gik hårdt ud over Mozambique – og de tilfælde af ekstremvejr, som blandt andet Nordamerika og Kina har været ramt af det sidste halve år. Det vidner om, at klimaudfordringer er en højaktuel risiko. Det er hændelser, som hurtigt kan ramme virksomheder i Danmark – direkte såvel som indirekte – gennem forsyningskæderne og internationale leverandører og kunder. Dertil kommer, at potentielle handelsrestriktioner og politiske usikkerheder i relation til blandt andet USA's handelspolitik, Ruslands ageren og Brexit også er med til at udfordre stabiliteten i både markeder og forsyningskæder. Det samme er ekstremisme, der i 2019 allerede har vist sig som terror i Sri Lanka og New Zealand og som gifttrusler, der er blevet sendt til fødevarevirksomheder i Europa – blandt andet Danish Crown og Lantmännen Unibake i Danmark.

Stress og fastholdelse af medarbejdere
Tal fra jobindsats.dk – der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – viser, at i 2010 startede danskere 668.228 gange i en ny stilling. I 2017 skete det 819.731 gange. De endelige tal for 2018 er endnu ikke offentliggjort, men allerede i august 2018 var en ny stilling blevet startet 576.291 gange. Denne udvikling bekræftes af HK’s befolkningsundersøgelse fra januar 2019, der viser, at danskerne er hurtigere til at skifte job end tidligere. I rapporten konkluderes det, at 16 procent af danskerne overvejer at skifte job i 2019, mens yderligere 15 procent har en klar forventning om, at den nuværende arbejdsplads bliver skiftet ud med en ny i løbet af 2019 – hvilket samlet set svarer til, at knapt hver tredje medarbejder på danske arbejdspladser er indstillet på et jobskifte i 2019.

Stress er samtidig et stigende samfundsproblem, og en Kraka-Deloitte-analyse fra januar 2019 bekræfter – ligesom tidligere undersøgelser – at stressrelateret sygefravær og arbejdsulykker er mere udbredt i perioder med et stort arbejdspres. Langt de fleste virksomheder og organisationer giver i dialogen med Willis Towers Watson udtryk for netop at være i sådan en periode – og at de har været det over længere tid.

»Spørgsmålet er, om en organisation har det rette overblik over deres risici og prioriterer dem optimalt. Det kan vi hjælpe dem med – og som led i dette arbejde kommer vi omkring konsekvenserne af de enkelte risici og giver et bedre grundlag til at prioritere de forebyggende og mest værdiskabende indsatser,« siger Anders Busk Sørensen.

For at få flere detaljer om de risikotrends, som Willis Towers Watson Danmark har identificeret i samarbejde med kollegaer internationalt, kan man her se et mere detaljeret risikotrendmap for 2019:

 kristine.seest@willistowerswatson.com