Højere pensionsalder stiller nye krav til virksomhederne

onsdag d. 13. september, 2017

Tidspunktet for, hvornår ældre medarbejdere lader sig pensionere, har været jævnt stigende de seneste 20 år, og derfor skal den enkelte arbejdsplads være opmærksom på behovet for en seniorpolitik – og tjekke om udløbsalderen på pensionsordningen er tilpasset den nye virkelighed.

Af Tina Thykjær

89.861 personer over 67 år gik fortsat på arbejde i 2015, selv om de for længst havde passeret folkepensionsalderen. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Det er 35.601 flere end i 2008, hvor 54.260 personer over 67 år var i beskæftigelse – svarende til en stigning på mere end 65 procent på blot syv år.

Alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte i de kommende år – takket været skiftende regeringers fokus på velfærdsreformer, erhvervslivets tiltag for at holde på deres seniorer samt ikke mindst de ældres generelt forbedrede helbred og højere levealder.

»Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af, at der kommer flere og flere ældre medarbejdere ud på arbejdsmarkedet, og det er virksomhederne nødt til at forberede sig på, hvis de skal kunne rumme det,« siger Jacob Boje-Andersen, der er leder af afdelingen for seniorøkonomisk rådgivning i Willis Towers Watson.

Antal erhvervsaktive på 67 år eller derover (2008-2015)

Klik på billedet for at se figuren i stort format

Seniorpolitikken skaber rammerne
De mange ældre medarbejdere stiller øgede krav til virksomhederne, og derfor er der ifølge Jacob Boje-Andersen flere ting, som virksomhederne skal have styr på, hvis de ønsker at være attraktive arbejdspladser for ældre medarbejdere.

»Det vigtigste for virksomhederne lige nu er, at de i første omgang får taget stilling til, om der er behov for en seniorpolitik på deres arbejdsplads. Udarbejdelsen af en seniorpolitik kan være en god anledning til at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man tager bedst hånd om den voksende gruppe af ældre medarbejdere og deres behov.«

Mange virksomheder har allerede udarbejdet en seniorpolitik, hvor det er beskrevet, hvilke tiltag virksomheden har sat i værk for at give bedre plads til de ældre medarbejdere. En seniorpolitik kan efter behov rumme forskellige elementer – som eksempelvis muligheden for at gå på nedsat tid, oprettelse af delejobs eller mentorordninger, hvor vigtig erfaring og viden bliver mere systematisk overleveret fra ældre til yngre medarbejdere.

Endelig kan et vigtigt element bestå af økonomisk rådgivning, der giver den ældre medarbejder et overblik over sit økonomiske råderum som kommende pensionist. Det er en bekymring mindre, der kan skabe tryghed for den enkelte.

Hold øje med dækningernes udløbsalder
Virksomhederne bør også være opmærksom på, hvornår pensionsordningens dækninger udløber. Der kan være forskellige holdninger til, om dækningernes udløb bør lægges fast på en bestemt alder, eller om udløbet skal være fleksibelt og følge den aktuelle pensionsalder. Willis Towers Watson er tilhænger af den fleksible model, fordi det især skaber tryghed for de yngre medarbejdere.

»En 45-årig medarbejder har i dag udsigt til at blive berettiget til folkepension, når han eller hun fylder 71-72 år. Hvis medarbejderen i mellemtiden er uheldig og mister sin arbejdsevne, så kan vedkommende risikere at stå med et indtægtsgab på flere år, hvis dækningen ved tab af erhvervsevne udløber allerede, når medarbejderen fylder 68 år. Det er en uheldig situation, som kan undgås med fleksibelt udløb,« forklarer pensionsanalytiker Nicolai Olsen fra Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson står klar med råd og vejledning til virksomheder, der har brug for hjælp til at udarbejde en seniorpolitik eller ønsker at ændre udløbet på pensionsordningens dækning. Alle privatpersoner kan desuden få hjælp til at skabe overblik over deres økonomi som pensionist.

tina.thykjaer@willistowerswatson.com