God start på året for pensionsopsparerne

torsdag d. 9. maj, 2019

Første kvartal 2019 har budt på markante stigninger på stort set alle aktiemarkeder, og det har givet de fleste pensionsopsparere et ualmindeligt godt afkast.

Af Martin Wex

Efter regn kommer sol – ikke mindst på aktiemarkedet. Efter et katastrofalt 2018, hvor især december bød på stærkt faldende aktiekurser, så er 2019 begyndt med store stigninger. Kursstigningerne fra 1. januar til 31. marts 2019 er faktisk de største stigninger i et første kvartal siden 1987.

»Der er sket et par markante ting, som har fået investorerne til at se mere lyst på fremtiden, end de gjorde for et halvt år siden. Den amerikanske centralbank har meldt ud, at renten bliver holdt i ro, efter at man tidligere havde varslet stigende renter. Samtidig ser USA og Kina ud til at være tættere på en handelsaftale, så risikoen for en handelskrig ikke er lige så stor som tidligere. I Europa lykkedes det med nød og næppe Tyskland at undgå at havne i recession, mens risikoen for et hard Brexit indtil videre er udskudt til senere på året. Det har samlet set fjernet lidt af usikkerheden om fremtiden og skabt en fornyet tro på fortsat vækst,« siger opsparingschef Morten Linde fra Willis Towers Watson.

Stort set alle aktieindeks er i plus i første kvartal, og globale aktier i euro har med 14,5 procent leveret det hidtil højeste afkast – tæt forfulgt af danske aktier med 14,3 procent.

Danica i top
De stigende kurser på aktiemarkedet har også været godt nyt for pensionsselskaberne, der alle leverede negative afkast i 2018. Kurserne er i år steget så meget, at det allerede er lykkedes at indhente tabet fra 2018. Særlig godt er det gået for Danica, der topper listen – næsten uanset, hvilken opsparingsprofil der er tale om. Omvendt er det gået for Topdanmark, der i de fleste tilfælde ligger i bunden.

»Danicas porteføljer har klaret sig særligt godt i første kvartal, fordi Danica har valgt en lidt mere offensiv investeringsstrategi end de øvrige pensionsselskaber. Danica har også valgt en lavere valutaafdækning, hvilket har haft en positiv effekt, da den amerikanske dollar i første kvartal er steget med 2,2 procent i forhold til euro. Topdanmark har faktisk også valgt en lav valutaafdækning, men har været mere defensiv i sine investeringer, og det har kostet på afkastet i et kvartal, hvor høj risiko viste sig at være den rette strategi,« siger Morten Linde.

Investorer med en ligelig fordeling mellem aktier og obligationer har i første kvartal 2019 fået mellem 5,8 og 8,0 procent i afkast.

Ualmindeligt godt kvartal
Morten Linde ser positivt på resultatet for første kvartal, men forventer ikke, at kurserne vil fortsætte med at stige i det nuværende tempo.

»Første kvartal har været et ualmindelig godt kvartal, så man kan ikke forvente at få samme, høje afkast resten af året. De store stigninger er en reaktion på, at fjerde kvartal 2018 var meget voldsomt, men at økonomien fortsat er ganske robust. Men det er ikke rosenrødt, og der er flere usikkerheder, som kan falde både positivt og negativt ud i den nærmeste fremtid,« siger Morten Linde.

Også obligationerne har leveret pæne afkast i første kvartal 2019.

Afkast på udvalgte indeks 2019 (ÅTD marts):

Se grafen i stor format

Afkast 2019 50/50 profil (akt/obl):

 Se grafen i stor format

Se afkastene for følgende profiler:

martin.wex@willistowerswatson.com