Fra afvisning af dækning til erstatning af skade

onsdag d. 20. juni, 2018

En større boligforening fik afvist at få dækket skaderne efter en vandskade, men efter Willis Towers Watson har gennemgået forsikringsbetingelserne og været i dialog med forsikringsselskabet, kan boligforeningen nu se frem til en betydelig erstatning.

Af Kristine Seest

En omfattende vandskade i en bygning i forbindelse med et renoveringsprojekt. Det er i august måned 2017 situationen for en større boligforening, der midt under et tagrenoveringsprojekt får skader, der går ud over både bygningen og beboernes indbo. Skaderne bliver anmeldt til boligforeningens forsikringsselskab, men erstatningskravet bliver afvist. Begrundelsen fra forsikringsselskabet er, at vandskaden må skyldes, at afdækningen i forbindelse med tagrenovationen har været mangelfuld og utilstrækkelig.

Boligforeningen er kunde hos Willis Towers Watson og efter forsikringsselskabets afvisning af skadesagen går en medarbejder fra Willis Towers Watsons afdeling for entrepriseskader dybere ind i sagen på boligforeningens side. Boligforeningens forsikringsvilkår og den klausul, forsikringsselskabet har formuleret, bliver gennemgået, og der bliver etableret dialog og møder med forsikringsselskabet.

»Som almindelig erhvervsdrivende kan det være svært at stille noget op, når forsikringsselskabet afviser et erstatningskrav. Uden en forsikringsmægler eller en anden aktør med kompetencer til at gennemgå betingelserne i policen kunne man forestille sig, at forsikringsselskabets afvisning af skadeansvaret i dette og lignende tilfælde havde afgjort og afsluttet sagen,« siger Peter Højriis-Andersen fra Willis Towers Watson, der er afdelingsleder for entrepriseforsikringer.

Afdelingsleder Peter Højriis-Andersen fra Willis Towers Watson

Det med småt er afgørende 
I forsikringsselskabets klausul fremgår det, at åbne tagflader og kviste skal afdækkes med presenninger uden for arbejdstid, og at presenningerne skal fastgøres forsvarligt langs alle frie sider. Entreprenøren for boligforeningens renoveringsprojekt kunne oplyse, at han netop afdækkede de åbne tagflader med presenninger og fastgjorde dem forsvarligt langs alle frie sider, da han forlod byggepladsen ved arbejdstids ophør, dagen før vandskaden skete. Forsikringsselskabet fastholdt afvisningen, fremviste billeder, der var taget ved besigtigelse efter skadeanmeldelsen, og argumenterede for, at skaderne skyldtes mangel på korrekt afdækning.

»Alene ved at læse betingelserne skal en forsikringstager være i stand til at forstå, hvad man præcis skal gøre for at opnå dækning. Det er ikke nogen let opgave, hvis man ikke har stor erfaring med forsikringsjura. I det konkrete tilfælde kunne det havde været anført i policen eller betingelserne, at forsikringsselskabet eksempelvis forlangte billeder af afdækning optaget ved arbejdstids ophør eller andre specifikke forhold. Når det ikke er tilfældet, og når entreprenøren har godtgjort, at afdækningen er sket som anført i policen, så er det op til forsikringsselskabet at bevise det modsatte – ellers er forsikringstager berettiget til erstatning,« siger Peter Højriis-Andersen.

Willis Towers Watson vurderede derfor, at boligforeningen har ret til erstatning. Efter flere møder og nogen betænkningstid har forsikringsselskabet anerkendt Willis Towers Watsons fremlæggelse af sagen og tildelt erstatning til boligforeningen.

Erstatningsopgørelsen i den konkrete skade er endnu ikke afsluttet, men når det sker, kan boligforeningen se frem til en erstatning på ca. 350.000 kroner.

kristine.seest@willistowerswatson.com

Senest redigeret: 27-06-2018