Forsikringsprisen skal passe til risikoen

torsdag d. 3. maj, 2018

Willis Towers Watson udfører Loss Forecast-analyser, der giver kunderne indblik i, om de betaler den rette pris på deres arbejdsskadeforsikringer. Det har givet en kunde en besparelse på 30 procent.

Af Martin Wex

Det er ikke altid nok at have ret. Det skal også kunne dokumenteres. Det er vilkårene, når en virksomhed har mistanke om, at prisen på arbejdsskadeforsikringen er for høj. Derfor har flere virksomheder det seneste års tid henvendt sig til Willis Towers Watson for at få udført en analyse af virksomhedens skadestatistik – og en vurdering af, om forsikringspræmien står mål med risikoen.

»Vi kan udføre en Loss Forecast-analyse, hvor vi ser på virksomhedens historiske data for at beregne, hvad virksomheden sandsynligvis kommer til at koste forsikringsselskabet i fremtidige udbetalinger. I nogle tilfælde viser beregningerne, at virksomhedens sandsynlige udbetalinger er langt lavere end det, som forsikringspræmien er beregnet ud fra – og derfor burde præmien reelt set også være lavere,« siger aktuar Morten Winther fra Willis Towers Watson.

Aktuar Morten Winther, Analytics & Development

Loss Forecast-analysen styrker virksomhedens forhandlingsposition, når der skal diskuteres fremtidige præmiesatser med forsikringsselskabet.

»Analysen kan ikke blot dokumentere, at præmien er for høj – den kan også kvantificere, hvor meget præmien er for høj i henholdsvis et godt, et dårligt og et gennemsnitligt år. Det er ikke ensbetydende med, at forsikringsselskabet automatisk vil sænke prisen, men det giver væsentligt bedre kort på hånden, når der skal forhandles ny præmie,« siger Morten Winther.

Stor besparelse
I et aktuelt tilfælde kunne Willis Towers Watson levere en samlet rapport, der klart dokumenterede, at den gennemsnitlige skadeprocent – udbetalingerne set i forhold til præmien – kunne forventes at ligge på 50 procent i de kommende år – og at erstatningsudbetalingerne kun ville overgå den nuværende præmie i ét ud af ti år. Præmien var med andre ord alt for høj i forhold til risikoen.

Det var alt, hvad kunden havde brug for at vide. Med rapporten i hånden var det muligt at dokumentere risikoen over for det nuværende forsikringsselskab, og rapporten gjorde det samtidig interessant for andre forsikringsselskaber at få virksomheden som kunde. Det skabte grundlaget for en god dialog med den eksisterende leverandør og resulterede i en besparelse på 30 procent på arbejdsskadeforsikringen.

Executive Director Henrik Jakobsen, Corporate Risk & Broking

Kend risikoen
Loss Forecast er et af Willis Towers Watsons mange analyseværktøjer, som kan afdække virksomhedens risici og skabe et oplyst grundlag for nye initiativer, der kan forebygge skader og begrænse tab.

»Vi har valgt en meget analytisk tilgang til risikostyring, fordi vi mener, det er vigtigt, at vores kunder kender deres reelle risici, inden vi begynder at tænke i mulige løsninger. Kunder, der kender deres risici, har bedre forudsætninger for at træffe intelligente beslutninger – og det skaber langt bedre resultater, end hvis man blot blindt overfører sine risici til forsikringsmarkedet,« siger Executive Director Henrik Jakobsen fra Willis Towers Watson.

Kontakt Willis Towers Watson, og få mere at vide om Loss Forecast.

Morten Winther – morten.winther@willistowerswatson.com

Henrik Jakobsen – henrik.jakobsen@willistowerswatson.com

martin.wex@willistowerswatson.com