Forbigående skader er også arbejdsskader

mandag d. 9. december, 2019

Folketinget har vedtaget en lovændring, der skal sikre, at skader, der sker på arbejdet og skyldes arbejdet, bliver anerkendt som arbejdsskader.

Af Martin Wex

75-80 procent af alle arbejdsskader, der blev anmeldt i perioden 2010-2013, blev ifølge Beskæftigelsesministeriet anerkendt som arbejdsskader. I 2015-2017 faldt andelen til 50-60 procent.

Det var konsekvensen af en højesteretsdom, der blev afsagt i 2013 og ændrede praksis, så det efterfølgende kun har været arbejdsskader, der kræver behandling, og skader, der giver ret til erstatning eller godtgørelse, der er blevet anerkendt som arbejdsskader af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fremlagde i marts 2019 et nyt lovforslag, der skulle »rette op på konsekvenserne af Højesterets dom«.

»Skader, der er sket på arbejdet og skyldes arbejdet, skal anerkendes som arbejdsulykker,« sagde Troels Lund Poulsen ved præsentationen af lovforslaget.

Lovforslaget er efterfølgende blevet vedtaget i Folketinget, og dermed vil der ikke længere være krav om, at skaden skal være varig, eller at den skal kræve behandling.

Beskæftigelsesministeriet vurderer, at de nye regler vil få sagsbehandlingstiden til at falde, fordi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke længere behøver at afvente en lægelig vurdering af, om skaden er forbigående eller ej. Der bliver derfor også indført kortere tidsfrister, så Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremover skal have truffet en afgørelse inden for tre måneder efter anmeldelse af en arbejdsulykke – mod i dag 12 måneder – og inden for seks måneder mod tidligere 24 måneder efter anmeldelse af en erhvervssygdom.

Ekspert i ansvarsforsikringer, Daniel Pihl fra Willis Towers Watson, vurderer ikke, at de nye regler vil have den store effekt.

»De nye regler får ingen praktisk betydning for virksomhederne, og jeg forventer ikke, at ændringerne vil medføre en stigning i antallet af afgørelser om udbetaling af erstatning for eksempelvis mén eller tab af erhvervsevne. Der er heller ingen garanti for, at sagsbehandlingstiden vil falde, da det ikke har nogen retslige konsekvenser at overskride de nye tidsfrister,« siger Daniel Pihl.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2020.

martin.wex@willistowerswatson.com