Opdag mistrivsel før sygemeldingen

tirsdag d. 12. december, 2017

Willis Towers Watson udvider sundhedskonceptet Stifinder med appen 'Howdy'. Dermed kan mistrivsel hos medarbejderne opfanges langt tidligere – og mange sygemeldinger forhåbentlig undgås.

Af Tina Thykjær

Stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Det forudser Verdenssundhedsorganisationen WHO. En af udfordringerne med netop stress og depression er, at symptomerne ofte bliver ignoreret – og pludselig er en sygemelding uundgåelig. For at imødegå den udvikling har Willis Towers Watson indgået en aftale med Worklife Barometer, der har udviklet appen 'Howdy – how do you do'. Appen og de rapporter, som den genererer, er blevet integreret i et nyt koncept, Stifinder Howdy, der kan opfange symptomerne på mistrivsel hos en medarbejder, inden han eller hun når at blive sygemeldt.

»Willis Stifinder er et koncept, der med sundhedsfaglig ekspertise kan træde til og yde støtte og rådgivning til en medarbejder, kort efter at vedkommende er blevet sygemeldt. Med det nye Stifinder Howdy-koncept har vi nu mulighed for at komme endnu tidligere på banen i forhold til medarbejdere, der nærmer sig en sygemelding. Når mistrivsel bliver opdaget i tide, er der langt større sandsynlighed for, at den enkelte kan mønstre den energi, der skal til for at ændre på situationen,« siger Søren Egens Petersen, der er konsulent for Willis Stifinder og Stifinder Howdy hos Willis Towers Watson.

Fem hurtige – hver anden uge
Hos de virksomheder, der er tilmeldt Stifinder Howdy-konceptet, bliver medarbejderne hver anden uge bedt om at besvare fem centrale spørgsmål om deres generelle trivsel. Besvarelsen sker via Howdy-appen eller på computeren. Spørgsmålene omhandler humør, afslapning, energiniveau, søvnkvalitet og motivation, og dermed rammer de bredere end den typiske trivselsundersøgelse, der kun relaterer sig til arbejdsmiljøet.

»Spørgsmålene stammer fra et anerkendt trivselsindeks, der i 1998 blev udviklet til WHO af den danske professor Per Bech. Spørgerammen kaldes WHO-5 og består udelukkende af positivt ladede spørgsmål. Indekset er meget anvendt i psykiatrien, men med Howdy er det første gang, at det bliver benyttet til en kontinuerlig monitorering af raske medarbejdere,« forklarer partner Gunnar Brabrand fra Worklife Barometer, der står bag Howdy-appen.

Umiddelbart efter besvarelsen får den enkelte medarbejder en tilbagemelding med en vurdering af, om han/hun ligger i henholdsvis grøn, gul eller rød risikozone. Hvis medarbejderens trivselskurve er faldet drastisk, eller der er tegn på akut mistrivsel, bliver medarbejderen kontaktet proaktivt inden for 24 timer af en sygeplejerske fra Stifinders sundhedsfaglige team.

»Fordelen ved, at medarbejderen bliver kontaktet af en sygeplejerske fra Stifinder, er, at han eller hun får en sundhedsfaglig vurdering lige fra begyndelsen. Der kan være tale om begyndende stress eller depression, men det kan ikke udelukkes, at den dårlige trivsel skyldes begyndende sygdom. Her sikrer den sundhedsfaglige vurdering, at der er fokus på alle muligheder, og at medarbejderen får den rette vejledning allerede fra de første mulige symptomer viser sig,« siger Søren Egens Petersen.

  Spørgsmålene fra Howdy (WHO-5)
  I de sidste to uger ...
  1. har jeg været glad og i godt humør 
  2. har jeg følt mig rolig og afslappet 
  3. har jeg følt mig aktiv og energisk 
  4. er jeg vågnet frisk og veludhvilet 
  5. har min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer mig 
  Til hvert udsagn kan man vælge mellem seks svar:
  - Hele tiden 
  - Det meste af tiden 
  - Lidt mere end halvdelen af tiden 
  - Lidt mindre end halvdelen af tiden 
  - Lidt af tiden 
  - På intet tidspunkt

Tal på trivslen
Med baggrund i data fra de regelmæssige spørgerunder blandt medarbejderne, får virksomheden månedlige rapporter, der i tal og grafik viser resultaterne af undersøgelserne samt antallet af medarbejdere og ledere, der er i kontakt med beredskabet. For at sikre medarbejdernes anonymitet, skal der dog minimum være fem medarbejdere i en afdeling.

»Grafik og konkrete tal er et godt udgangspunkt for at tale om trivsel i virksomheden, da det ellers let kan blive et følelsesladet og diffust emne at komme omkring. I vores brugerundersøgelser kan vi blandt andet se, at 1,6 procent af de adspurgte mener at have undgået en stressrelateret sygdom ved at bruge Howdy-appen og det bagvedliggende beredskab. Det lyder måske umiddelbart ikke af meget, men i en virksomhed med 500 medarbejdere er det i gennemsnit otte medarbejdere, der har undgået en potentiel sygemelding. Man er altså sluppet for nogle meget konkrete menneskelige og økonomiske omkostninger ved at have fokus på trivslen blandt de raske medarbejdere,« siger Gunnar Brabrand.

Medarbejderne er garanteret fuld anonymitet i de data, der bliver indsamlet, og samtidig er besvarelsen i Howdy-appen helt frivillig.

»Det fokus, som appen, rapporterne og det bagvedliggende Stifinder-beredskab skaber på trivslen i virksomheden, betyder, at alle medarbejdere er klar over, at der findes en 'akut-knap' – selv de medarbejdere, der måske vælger at stå lidt afventende på sidelinjen. Det vigtigste er, at medarbejderne jævnligt bliver mindet om, at tilbuddet om hjælp findes via Stifinder Howdy – og at det ikke kræver en sygemelding, før hjælpen bliver aktiveret,« siger Søren Egens Petersen.

Howdy er en tilkøbsmulighed for virksomheder med Stifinder. Hvis du er interesseret i at høre mere om Stifinder Howdy, er du velkommen til at kontakte Søren Egens Petersen fra Willis Towers Watson på soren.petersen@willistowerswatson.com.

tina.thykjaer@willistowerswatson.com