Styrk medarbejdernes viden om lønpakken

tirsdag d. 31. oktober, 2017

Virksomheders evne til at fastholde og tiltrække talenter hænger sammen med evnen til at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig viden om deres lønpakke. Lønpakken er ofte mere kompleks, end den umiddelbart ser ud til, men med kommunikation og systematik kan virksomheden opnå medarbejdernes forståelse for den fulde værdi.

Af Kristine Seest

Hvordan måler vores lønninger og bonuspakker sig med niveauet hos konkurrenterne? Og hvor meget får den enkelte medarbejder i samlet løn, når alle bonusser, optioner og personalegoder er regnet med? Det er nogle af de spørgsmål, som Willis Towers Watson hjælper virksomheder med at svare på inden for ekspertiseområdet Talent & Rewards.

»Det er de færreste virksomheder, der er helt klar over, hvad de enkelte medarbejdere får i samlet løn – og ofte ved medarbejderne det heller ikke selv. Men det er utrolig vigtigt at have – og at kunne give medarbejderne – et klart billede af lønniveauet, hvis virksomheden skal kunne tiltrække og fastholde de rette medarbejdere. Lønnen er måske ikke det eneste konkurrenceparameter i kampen om de klogeste hoveder, men det er helt bestemt et vigtigt element, og derfor er det ikke nok at kommunikere grundløn og pension,« siger David Elkjær, der leder afdelingen for Talent & Rewards i Willis Towers Watson.  

Willis Towers Watson er blandt de største udbydere af medarbejdertilfredsheds-undersøgelser globalt, og tal fra disse undersøgelser viser, at der blandt danske medarbejdere overordnet set er en lav forståelse for værdien af hele lønpakken. Det kan være en potentiel risiko for virksomheden, da løn er et vigtigt element i konkurrencen om at tiltrække og fastholde talenter.

Nedenstående eksempel illustrerer, hvor let der kan drages forhastede konklusioner, når en medarbejder sammenligner sin lønpakke enten i sit netværk eller med den lønpakke, en anden virksomhed er villig til at tilbyde. 

Personen ansat i virksomhed B mener umiddelbart, at hun får mere i løn end personen ansat i virksomhed A. Men når lønpakken foldes ud, viser det sig, at det omvendte er tilfældet. Personen i virksomhed A har nemlig et ferietillæg på 2,5 procent, en bonus på 20 procent, en aktieaflønning på 5 procent, et pensionstillæg på 15 procent og et biltillæg på 5000 kroner om måneden. Begge personer får personalegoder til en værdi af 5000 kroner om året, men personen ansat i virksomhed B får hverken aktietillæg eller biltillæg. Desuden er alle øvrige tillæg lavere for personen i virksomhed B: Ferietillægget er på den lovpligtige ene procent, bonussen er på 10 procent, og pensionstillægget er på 8 procent.

Så personen ansat i virksomhed B tager altså fejl, når hun mener, at hun tjener mest, da den samlede opgørelse viser, at værdien af lønpakken for personen ansat i virksomhed A reelt er 70.250 kroner højere. 

Et redskab for ledere og medarbejdere
Willis Towers Watsons Talent & Rewards-afdeling anbefaler virksomhederne at håndtere og kommunikere lønpakker systematisk for på den måde at sikre, at medarbejderne er bevidst om lønpakkens værdi.

»En lønpakkes fulde værdi kan være svær for en medarbejder at gennemskue. Derfor skal man som virksomhed ikke undervurdere den strategiske indsats, der ligger i at have styr på strukturering og kommunikation af lønpakken. Det handler dybest set om at synliggøre værdien, så medarbejderne ikke er i tvivl om, hvad de reelt får,« siger David Elkjær.

En systematisk kommunikation giver ledere et redskab til at gennemføre lønsamtaler baseret på et komplet og oplyst grundlag. Derudover er det også et redskab, der kan bruges i tilfælde, hvor en leder ønsker at fastholde en medarbejder, der har fået et tilbud fra en anden virksomhed.

Total Reward Statement
Willis Towers Watson tilbyder at hjælpe virksomhederne med at kommunikere lønpakken ved at udvikle Total Reward Statements til medarbejderne. Total Reward Staments viser den enkelte medarbejders samlede lønpakke inklusive alle pensioner, bonusser, firmabil, optioner og øvrige personalegoder, der er en del af den samlede lønpakke.

Hvis du vil høre mere om muligheden for at tilbyde Total Rewards Statements til medarbejderne, er du velkommen til at skrive til dk-trs@willistowerswatson.com.

kristine.seest@willistowerswatson.com