Et værdiskabende overblik

onsdag d. 1. november, 2017

Willis Towers Watson har valgt at gøre helhedsorienteret risikostyring til sit varemærke, fordi et samlet overblik over virksomhedens risici skaber de bedste forudsætninger for at forebygge skader og begrænse tab. Risikoanalyser vil fremover være obligatoriske ved fornyelse af forsikringsprogrammer for eksisterende kunder og vil også indgå som en naturlig del af den indledende dialog med nye, potentielle kunder.

Af Martin Wex

Terror, cyberangreb og naturkatastrofer. Stress, lønpres og høj personaleomsætning. Risikobilledet, der tegner sig for de fleste danske og internationale virksomheder, er både broget og omskifteligt – og stiller mere end nogensinde krav om velgennemtænkt risikostyring.

»Vi lever i en verden i konstant forandring, hvor virksomhederne bliver mødt med stadigt mere komplekse udfordringer, som man ikke bare løser ved at tegne nogle flere forsikringer. Virksomhederne har brug for et komplet overblik over deres risici, så de kan lægge en samlet plan for, hvordan de vil styre risikoen. Et samlet overblik skaber de bedste forudsætninger for at forebygge skader – og dermed muligheden for at begrænse risikoen for tab,« siger CEO Lars Gundorph fra Willis Towers Watson.

Analytisk tilgang
Kunderne vil fremover blive mødt med en mere analytisk tilgang til risikostyring for netop at kunne give den enkelte kunde et komplet overblik over virksomhedens risici. Det overblik danner grundlaget for innovative løsninger, der er skræddersyet til kundens specifikke risikoprofil og forretningsmæssige udfordringer.

»Vi mener, at en analyse af virksomhedens risici er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan designe den optimale løsning med den rette balance mellem forebyggelse og forsikring. Derfor har vi som noget nyt gjort det til en obligatorisk del af vores proces, at alle potentielle kunder som minimum skal tilbydes vores mest basale analyse – Risk Indicator 360. Den kommer naturligvis ikke i dybden, men kradser dog tilpas meget i overfladen til, at vi får skabt et kvalificeret grundlag for en god, indledende dialog om virksomhedens udfordringer,« siger Lars Gundorph.

VÆRDISKABELSE CEO Lars Gundorph giver indblik i, hvordan Willis Towers Watsons skaber værdi for sine kunder. SE VIDEOEN

Internt fokus på helhedsorientering
Den helhedsorienterede tilgang til risikostyring har også internt i Willis Towers Watson ført til et opgør med det traditionelle skel mellem liv- og pensionsforsikring på den ene side og skadesforsikring på den anden.

»Forsikring er en gammel, traditionsbunden branche, hvor man altid har skelnet mellem ’liv’ og ’skade’, men hvis man som virksomhed gerne vil nedbringe antallet af arbejdsulykker, så er man ligeglad med, hvor det rent forsikringsteknisk hører hjemme. Det er en realitet, som vi mener, at vores virksomhed bør understøtte og afspejle, og derfor har vi igennem længere tid gjort en målrettet indsats for at styrke samarbejdet på tværs af vores egen virksomhed, så vi også selv bliver mere helhedsorienterede,« siger Lars Gundorph.

Risk Indicator 360-analysen er fra 1. januar 2018 et gratis tilbud til alle potentielle kunder – og samtidig et obligatorisk minimum ved fornyelse af eksisterende kunders forsikringsprogrammer. Analysen kan udbygges med den grundigere analyse, Risk Overview, eller den helt dybdegående analyse, Risk Audit.

martin.wex@willistowerswatson.com