Et uvildigt syn på privatøkonomien

tirsdag d. 12. maj, 2020

Willis Towers Watson tilbyder nu medarbejdere og privatpersoner en uvildig vurdering af, hvad de kan gøre for at forbedre deres økonomi. Tilbuddet er særligt aktuelt nu, hvor mange frygter, at de vil miste deres job eller blive tvunget ned i løn som en konsekvens af corona-krisen.

Af Kristine Seest

Privatpersoner, der har behov for et overblik eller et uvildigt syn på deres økonomi, kan nu henvende sig til Financial Wellbeing i Willis Towers Watson. Her er det ikke kun opsparingen, der bliver gennemgået, men den samlede økonomi i husstanden. Realkreditlån, banklån, pension og investeringer bliver sammenholdt med husstandens samlede indtægter og udgifter for at kunne tilbyde en samlet vurdering af, hvordan økonomien kan forbedres.

»Det er vores vision at gøre helhedsorienteret risikostyring til en naturlig del af virksomhedernes hverdag, og som led i dette bringer vi nu vores uvildighed ind i et nyt koncept, vi kalder Financial Wellbeing. Konceptet skal ses som et led i personlig risikostyring i forhold til den enkelte medarbejders økonomi og skal sikre den enkelte større tryghed og bedre trivsel. Konceptet tilbydes både til medarbejdere, der er tilknyttet en firmapensionsordning, og til privatkunder. Vi oplever, at flere kunder efterspørger uvildig rådgivning, der rækker ud over pensionsopsparingen. Hidtil har vi rådgivet formuende privatkunder om deres opsparinger og investeringer, men nu åbner vi for, at også personer med en ganske almindelig indkomst og privatøkonomi kan få uvildig rådgivning,« siger Chief Commercial Officer Lars Christensen fra Willis Towers Watson.

I Financial Wellbeing er det primære fokus at rådgive enkeltpersoner om deres økonomi, som den ser ud her og nu.

Økonomisk hjælp i en krisetid
Behovet for overblik over økonomien er lige nu aktuelt for personer, der som en konsekvens af corona-krisen enten er i risiko for at miste deres job, gå ned i løn eller på anden måde er økonomisk påvirket af krisen. Blandt produkterne er Økonomitjek, som giver privatkunder overblik over, hvad de kan gøre for at forbedre deres økonomi.

Jimmy Wamberg er leder af Financial Wellbeing og er kommet til Willis Towers Watson med en baggrund fra bankverdenen og som uvildig finansiel rådgiver. Jimmy Wamberg ser Økonomitjek som en hjælp til at skabe ro i en svær situation, hvor krisen kan gå ud over privatøkonomien.

»Corona-krisen har skabt usikkerhed i Danmark. For eksempel er der lige nu mange, der mister job, går ned i løn eller ikke kan få solgt deres bolig. Det skaber usikkerhed om privatøkonomien. Nogle overvejer, om en låneomlægning er den rigtige løsning til at sikre et større rådighedsbeløb, og andre spekulerer på, om det er muligt at reducere de faste udgifter. Problemet er bare, at det er svært at vide, hvad der er den bedste løsning, og samtidig er mange i tvivl om, hvor de står i forhold til deres bank og i forhold til krav fra realkreditselskaberne. Her er Økonomitjek en hjælp. Ved at få gennemgået sin økonomi får man det fulde overblik, og man får et uvildigt syn på ens muligheder. Samtidig bliver man klædt på til mødet i banken – blandt andet fordi der i gennemgangen lægges vægt på de forhold, som banken vurderer en husstands økonomi på,« siger Jimmy Wamberg.

Leder af Financial Wellbeing Jimmy Wamberg 

Willis Towers Watson tilbyder både Økonomitjek til privatpersoner og til virksomheder, der – for eksempel i forbindelse med en fyringsrunde – ønsker at tilbyde uvildig økonomisk rådgivning til deres medarbejdere for at hjælpe dem godt videre og sikre en god afslutning på ansættelsen.

Ønsker du at høre mere om Økonomitjek, så kan du udfylde denne kontaktformular.